Podatek u źródła przepisy wstrzymane

Podatek u źródła – nowe przepisy czasowo wstrzymane

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy odnośnie podatku u źródła. Przepisy te całkowicie zmieniają zasady poboru podatku dla należności, które przekraczają w trakcie roku 2 miliony złotych. Przepisy są restrykcyjne i w znaczny sposób mogą wpłynąć na sytuację finansową spółek. W związku ze zgłaszanymi uwagami do przepisów, Ministerstwo Finansów zdecydowało się kolejny raz na „zawieszenie” stosowania większości nowych przepisów – aż do 30 czerwca 2021 r.

Ten tekst został zaktualizowany 1 stycznia 2021 r.

Nowe zasady poboru podatku u źródła (WHT)

Nowe przepisy zakładają, dwa sposoby poboru podatku u źródła, które wynikają z wartości wypłacanych należności.

Jeżeli wartość należności wypłaconych jednemu kontrahentowi nie przekracza 2.000.000 zł w danym roku pobieramy podatek na zbliżonych zasadach jak do tej pory. Tj. możemy stosować zwolnienia i mniejsze stawki wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oczywiście, przy założeniu, że zweryfikowaliśmy tzw. ostatecznego odbiorcę należności (beneficial owner) i zachowaliśmy należytą staranność przy weryfikacji naszego kontrahenta dla celów WHT.

Jeżeli wartość tych płatności przekracza 2.000.000 zł, konieczne jest pobranie podatku według stawki wynikającej z ustawy. Dopiero po wpłacie podatku do US możliwe jest wystąpienie o jego zwrot.

Więcej o nowych zasadach poboru podatku u źródła możesz przeczytać w tekście PODATEK U ŹRÓDŁA – UWAGA NA ZMIANY!

Czasowe wstrzymanie nowych przepisów

31 grudnia 2018 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw dwa rozporządzenia, w sprawie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT i art. 41 ust. 12 ustawy o PIT. Rozprzędzenia te były następnie kilkukrotnie zmieniane.

Wynika z nich jednak, że od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. w zakresie PIT i CIT, wyłącza się stosowanie nowych przepisów w zakresie obowiązku pobrania podatku w pełnej wysokości, nawet jeżeli przekroczyły one 2.000.000 zł.

UWAGA – AKTUALIZACJA: Ministerstwo Finansów planuje zmiany i przedłużenie „wstrzymania” nowych przepisów aż do końca 2020 r.

Stałe wyłączenie stosowania przepisów

Rozporządzenie w zakresie CIT wprowadza też stałe wyłączenie nowych przepisów i obowiązek pobrania podatku przy wypłatach należności:

  • na rzecz nierezydentów z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych i oferowanych na rynkach zagranicznych przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego

  • na rzecz banków centralnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i nabytych od dnia 7 listopada 2015 r.

  • na rzecz jednostek gospodarczych utworzonych przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej

  • na rzecz organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiemna rzecz podmiotów, z którymi zostały zawarte umowy o współpracy, jeżeli zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych od tych należności

  • na rzecz podmiotów wskazanych z nazwy i zwolnionych od tych należności z CIT w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska

  • z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego

  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych

  • uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem tych uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

W zakresie PIT także wprowadzono wyłączenia – ich lista jest jednak krótsza.

Wprowadzenie ograniczeń oznacza, że jeżeli dokonujemy wypłat z ww. tytułów, to podatek pobieramy z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i takich samych zasad jak gdybyśmy nie przekraczali limitu 2.000.000 zł

Wprowadzone rozporządzenia ułatwią ciężki okres przejściowy i nagłe zmiany w zakresie poboru podatku. Martwi jednak wprowadzanie zmian „za pięć dwunasta” i to nie raz, a dwa razy.

Rozporządzenie w sprawie CIT w zakresie przedłużenia do 30 czerwca 2019 r.  można znaleźć w Dzienniku Ustaw pod linkiem a w sprawie PIT tutaj. Nowe rozporządzenie – w sprawie przedłużenia okresu przejściowego do 31 grudnia 2019 r. dla podatników CIT znajduje się tutaj.

Dalsze wstrzymanie obowiązywania przepisów

23 kwietnia 2020 r. opublikowano projekty rozporządzeń w zakresie PIT oraz CIT, które przedłużają stosowanie nowych przepisów aż do końca 2020 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie PIT znajduje się tutaj, natomiast w zakresie CIT pod tym linkiem.

***

Nie wiesz czy musisz pobrać podatek u źródła od konkretnej umowy? A może chcesz ubiegać się o zwrot podatku u źródła i potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku? Napisz do nas, pomożemy Ci?

Chcesz przeczytać więcej o WHT? Polecamy nasze inne artykuły.

Podatek u źródła – nowe przepisy

Czy podatek u źródła może być kosztem uzyskania przychodu?

Projekt objaśnień Ministra Finansów w sprawie podatku u źródła

Opublikowano w kategorii CIT, PIT, Podatki i otagowano: , , .

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *