PODATEK U ŹRÓDŁA – ZMIANY OD 2019 R.

Rok 2019 będzie kolejnym rokiem znacznych zmian w podatkach. Zmiany nie ominą także podatku u źródła. Obowiązek zachowania należytej staranności czy obowiązek pobrania podatku pomimo posiadania certyfikatu rezydencji to tylko kilka ze zmian, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Podatek u źródła 2019 – to zdecydowanie nośny temat, który przysporzy nam wiele pracy!

Dla przypomnienia, podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy, który pobierany jest od należności wypłacanych do zagranicznych podmiotów. Podatek ten jest należny od wypłacanych odsetek, dywidend, należności licencyjnych i tzw. usług niematerialnych.

Więcej o podatku u źródła przeczytasz w artykule „Co to jest podatek u źródła?

Limit 2.000.000 zł

Cały system podatku u źródła ulega zmianie a to za sprawą wprowadzenia limitu 2.000.000 zł. Limit ten dotyczy łącznej kwoty należności wypłacanych danemu podmiotowi, które to należności podlegają podatkowi u źródła. Nie ma znaczenia, czy możemy zastosować zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku – limit dotyczy należności (a więc wynagrodzenia, odsetek, dywidend, etc.) wypłacanych za granicę.

UWAGA: KWOTA 2.000.000 ZŁ TO KWOTA NALEŻNOŚCI, A NIE KWOTA PODATKU! 

Jeżeli więc w ciągu roku podatkowego wypłacono kontrahentowi, np. 1.000.000 zł tytułem odsetek  i 1.500.000 zł za np. usługi zarządzania, to obostrzeniom będzie podlegać kwota 500.000 zł – a więc nadwyżka nad limitem 2.000.000 zł.

Na czym polegają zmiany?

Do tej pory, przedsiębiorca, który wypłacał należności podlegające opodatkowani WHT mógł niejako z automatu zastosować obniżoną stawkę podatku wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przedsiębiorca mógł także w ogóle nie pobierać podatku jeżeli wypłata korzystała ze zwolnienia lub tak stanowiła umowa z innym krajem.

Nowe przepisy mówią, że przedsiębiorca musi pobrać podatek i wpłacić na rachunek właściwego US. Niepobranie podatku ma być wyjątkiem.

Pobrać podatek czy nie pobrać – oto jest pytanie?

Co ma zrobić przedsiębiorca, który wypłaca należności przekraczające kwotę 2.000.000 zł? Otóż możliwości jest kilka.

Przedsiębiorca może:
1) pobrać podatek według podstawowej stawki, a więc 19% lub 20%, (możliwy jest późniejszy zwrot podatku),
2) nie pobierać podatku (lub pobrać w wysokości wynikającej z właściwej umowy), jeżeli złoży oświadczenie. Ma ono potwierdzać, że posiada całą dokumentację i informacje potwierdzające możliwość z zastosowania niższej stawi podatku
3) nie pobierać podatku jeżeli posiada „opinię o stosowaniu zwolnienia”.

Zwrot podatku u źródła

Zwrot pobranego podatku będzie następować na wniosek samego przedsiębiorcy lub na wniosek zagranicznego kontrahenta. Ta pierwsza opcja jest możliwa jeżeli to przedsiębiorca ponosi ekonomiczny ciężar podatku.

Do wniosku konieczne będzie dołączenie szeregu dokumentów dotyczących przeprowadzonej transakcji, takich jak np. certyfikatów rezydencji, umów i wyciągów bankowych.

Zwrot ma następować bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie … 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Nowe przepisy zdecydowanie skomplikują i tak trudne już zasady pobierania podatku u źródła. Co więcej, znacznie wpłyną na sytuację finansową podatników, którzy w umowach zgodzili się na tzw. klauzulę ubruttawiającą i to na nich spoczywa ciężar pobrania podatku u źródła.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że wyda objaśnienia podatkowe w zakresie stosowania nowych przepisów o podatku u źródła.

Do końca grudnia 2018 r. można przesyłać swoje wątpliwości i opinie o nowych przepisach do Ministerstwa Finansów w ramach konsultacji podatkowych. Szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów.

UWAGA: AKTUALIZACJA! Czasowe wstrzymanie stosowania nowych przepisów – do 31 grudnia 2019 r.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na czasowe ograniczenie stosowania niektórych nowych przepisów do 31 grudnia 2019 r. W przypadku niektórych wypłacanych należności – będziemy stosować zasady ogólne, nawet jeżeli płatności przekroczą 2.000.000 zł.

O szczegółach wprowadzonych ograniczeń piszemy we wpisie: Podatek u źródła – nowe przepisy czasowo wstrzymane do 31 grudnia 2019 r.

UWAGA: AKTUALIZACJA 2! Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień w sprawie WHT – dostępne tutaj. Przygotowane przeze mnie podsumowanie znajduje się tutaj.

 

[ssba-buttons]

 

Opublikowano w kategorii CIT, PIT, Podatki i otagowano: , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *