Regulamin

Dane osobowe

Dane osobowe, które mogą zostać zgromadzone w ramach działania serwisu msztax.pl  (dalej  jako Serwis), są zbierane w zakresie niezbędnym do korzystania z funkcjonalności Serwisu (komentowanie oraz kontakt z autorem) oraz w celu sporządzania statystyki odwiedzin Serwisu (korzystamy z Google Analitics i Google Search Console).

W celach statystycznych i marketingowych, w Serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Poprzez korzystanie z Serwisu wyrażają Państwo zgodę na takie użycie cookies, chyba że Państwa przeglądarka ma włączoną opcję ich blokowania. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Państwo przeglądarki internetowej. Korzystamy z tzw. Pixela Facebooka.

W przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy następuje przekazanie danych osobowych, np. imię, nazwisko, adres mailowy, itp. Dane te wykorzystywane są jedynie w celu kontaktu w związku z przedstawionym zapytaniem.

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, jednak dane te mogą być przetwarzane przez hostingodawcę. Dane osobowe, które mogą zostać zgromadzone w ramach działania Serwisu, są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu oraz w celu sporządzania statystyki odwiedzin w Serwisie – dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

Szczegółowe zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności.

Komentowanie

Komentowanie artykułów (postów) w serwisie wymaga podania danych osobowych takich jak nick oraz adres e-mail (adres e-mail nie będzie udostępniany publicznie).

Zamieszane komentarze powinny odnosić się do komentowanego tekstu, nie mogą one naruszać prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych innych osób (fizycznych, prawnych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej).

Komentarze są moderowane. Komentarze mogą zostać usunięte w przypadku uznania przez autora Serwisu, że naruszają one postanowienia niniejszego regulaminu.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy Serwis ma charakter jedynie informacyjny. Z uwagi na zmiany w zakresie prawa podatkowego i linii interpretacyjnych właściwych organów podatkowych i sądów, wpisy są aktualne na datę ich publikacji. Starsze wpisy mogą nie uwzględniać późniejszych zmian w prawie lub jego interpretacjach.

Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych na stronie bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej lub podatkowej. W szczególności nie ponoszę odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do treści prezentowanych w niniejszym Serwisie. Treść Serwisu jest wyrazem moich własnych poglądów i oceny przepisów. Zastrzegam sobie prawo do zmiany treści wpisów, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Materiały zamieszczone w Serwisie mogą zawierać odnośniki (linki) do stron osób trzecich. Nie odpowiadam za treści zawarte na tych stronach.

Jeżeli chcieliby Państwo zasięgnąć porady odnośnie Państwa indywidualnej sytuacji, proszę o kontakt ze mną poprzez formularz kontaktowy.

Teksty w Serwisie podlegają ochronie praw autorskich. Jednocześnie, możesz udostępniać teksty zgodnie z licencją Creative Commons.