Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza polityka prywatności i cookies zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz wykorzystywania plików cookies na stronie https://msztax.pl/ (dalej jako „Serwis”).

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja tzn. adwokat Marcelina Szwed-Ziemichód, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MSZtax Adwokat Marcelina Szwed­Ziemichód, posiadająca numer NIP: 9452056819, numer REGON: 147472771.  Biuro Administratora mieści się w Warszawie (02­521) przy ul. Rakowieckiej 41 lok. 17.

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować Administratorem drogą mailową, pisząc na adres: marcelina@msztax.pl.

Administrator stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych.  Ponadto Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami polskiego prawa.

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

Aby zapewnić Ci możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach wyszczególnionych poniżej, opartych na stosownych podstawach prawnych.

Zawarcie i wykonanie umowy zawartej z Administratorem wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania/siedziby,
 • przekazane dane finansowe (podatkowe) oraz odnośnie stanu majątku,
 • numer NIP/PESEL.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem.

Dodawanie komentarzy pod treściami publikowanymi w Serwisie wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • nazwa użytkownika (login), ewentualnie imię i nazwisko,

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach, co do których uzyskał zgodę na przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania komentarza.

Obsługa formularza kontaktowego wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Przesyłanie powiadomień e-mail wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię,
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku przekazywania Ci informacji o czynnościach związanych z realizacją usług, w celu poprawy ich jakości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych z realizacją usług.

Przesyłanie wiadomości marketingowych – newsletter – wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię,
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe na podstawie swojego uzasadnionego interesu, gdzie uzasadniony interes Administratora stanowi przesyłanie informacji handlowych, na co wyraziłeś zgodę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera

Wystawienie faktury VAT i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. przechowywanie dokumentacji księgowej) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania/siedziby,
 • numer NIP/PESEL.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego go obowiązku prawnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania faktury VAT.

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy (np. tworzenia odpowiednich rejestrów) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • nazwa użytkownika (login), ewentualnie imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego go obowiązku prawnego, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prawidłowej realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowej realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klientów lub osób trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klientów lub osób trzecich.

Archiwizacja i gromadzenie dowodów wymagają przetwarzania danych osobowych takich jak: 

 • imię i nazwisko (jeżeli zostaną podane),
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania/siedziby/do doręczeń (jeżeli zostanie podany),
 • firma (jeżeli zostanie podana),
 • numer NIP (jeżeli zostanie podany),
 • IP.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku posiadania dowodów na zaistnienie określonych faktów, czego mogą żądać od Administratora organy państwowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zgromadzenia przez Administratora dowodów na zaistnienie określonych faktów.

Analiza aktywności użytkowników Serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak: 

 • data i godzina odwiedzin Serwisu,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Serwisu,
 • czas spędzony w Serwisie,
 • odwiedzone podstrony,
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku uzyskania informacji o aktywności użytkowników Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o aktywności użytkowników Serwisu.

Dane osobowe Administrator przetwarza także w celu analizy Twoich preferencji i zachowań oraz tworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych (profilowanie):

 • Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: Aby poznać osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez Serwis. Aby go stworzyć, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane przez w formularzu rejestracyjnym konta użytkownika, informacje związane z Twoją aktywnością w ramach konta użytkownika w ciągu ostatnich 24 miesięcy (historia zamówień), częstotliwość i sposób korzystania z konta użytkownika (tj. przez aplikację mobilną / przez stronę internetową), Twoją opinie i sugestie, dane o lokalizacji (jeśli taka opcja zostanie przez Ciebie włączona na swoim urządzeniu lub w przeglądarce), pliki cookies oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o Twoich aktywnościach, tj. odwiedzanych miejscach oraz aktywności na naszych stronach internetowych, informacje techniczne o Twoim urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki);
  • Marketing bezpośredni: W celu marketingu bezpośredniego, tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez Serwis, będziemy przetwarzali dane z profilu;
  • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu przez Serwis Twoich preferencji i zachowań na potrzeby przygotowania i przedstawiania przez nas informacji o produktach, nowościach i naszych promocjach, które zdaniem Administratora mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb (profilowanie) oraz marketing bezpośredni  produktów Administratora, o których mowa powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Administrator przetwarza także w celu analizy Twoich preferencji i zachowań oraz tworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych (profilowanie):

 • Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez Administratora, które jego zdaniem mogą Cię zainteresować i odpowiadać Twoim potrzebom, jeśli zostanie na to wyrażona zgoda, Administrator będzie tworzył Twój profil (profilowanie). Aby go stworzyć Administrator będzie przetwarzał imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, historię zamówień ostatnich z ostatnich 24 miesięcy, sposób dokonania zamówienia (aplikacja mobilna / strona internetowa);
  • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu przez Serwis Twoich preferencji i zachowań na potrzeby przygotowania i przedstawiania przez Administratora informacji o produktach, nowościach i naszych promocjach, które jego zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb (profilowanie) oraz marketing bezpośredni produktów Administratora, o których mowa powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane przez następujący czas:

 1. zawarcia i wykonania umowy – do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania umowy,
 2. publikacji komentarzy dodanych pod treściami opublikowanymi w Serwisie – przez okres publikowania w Serwisie dodanych komentarzy lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody,
 3. prowadzenia komunikacji przez formularz kontaktowy – do czasu utraty przydatności danych osobowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 • do czasu utraty przydatności danych osobowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 1. wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach – do czasu utraty przydatności danych osobowych, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na otrzymywanie ww. treści, lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 2. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,
 3. spełniania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 4. ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia tych roszczeń,
 5. archiwizacji dowodów – przez okres, w którym organy państwowe mogą żądać od Administratora przekazania tych dowodów,
 6. do czasu utraty przydatności danych osobowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 1. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 2. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu przyznania Ci rabatu – do czasu utraty przydatności danych osobowych, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w powyższym celu,

Profilowanie

W celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy i informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub przez partnerów z nim współpracujących, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych pozwala Administratorowi ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez niego usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu Administrator może tworzyć spersonalizowaną reklamę.

Ponadto, jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś na to zgodę, Administrator będziemy przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany oraz je profilował, aby przyznawać Ci określone rabaty. Będzie to dotyczyć takich danych, jak informacje o dokonanych zakupach, ich cenie, rodzaju i częstotliwości. Ten rodzaj przetwarzania może wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać, ponieważ może skutkować zaoferowaniem Ci niższych cen produktów lub usług Administratora.

Masz prawo odwołania się od decyzji przyznającej Ci rabat. Wystarczy, że się skontaktujesz się z Administratorem na mail podany powyżej i poinformujesz, że nie chcesz już otrzymywać rabatów, a decyzja o przyznaniu Ci rabatu zostanie cofnięta.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca usługi hostingowe, biuro księgowe) a także inni podwykonawcy Administratora. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi takich jak Google Analytics, Google Ads i Facebook Pixel przekazujemy Twoje dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie decyzjiwykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Ci określone uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie;
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na nich danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. 1.       Informujemy, że strona internetowa Administratora korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, poprzez aktywację przycisku “Akceptuj”, akceptujesz umieszczenie przez stronę internetową plików cookies na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie).
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
 4. Administrator może umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe.
 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
 6. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,
 7. zapewnienia prawidłowego korzystania z funkcjonalności strony internetowej (dodawania komentarzy i kontaktowania się z Administratorem),
 8. statystycznym,
 9. przystosowania strony internetowej do Twoich preferencji.
 10. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 11. Administrator korzysta z Google Analytics i Google Search Console, które używają plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Serwisie oraz sposobu korzystania z Serwisu.
 12. Administrator korzysta Facebook Pixel, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu i osób trzecich w celach prowadzenia remarketingu na Facebooku oraz mierzenia skuteczności reklam na podstawie analizy działań podejmowanych w Serwisie przez Ciebie lub osoby trzecie.
 13. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera, w celu analizy pracy systemu informatycznego, informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają, łącząc się z platformą, tj. o typie urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzysta użytkownik, o IP komputera użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 14. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 15. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), Administrator przechowuje pliki cookies przez okres do pięciu lat.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione drogą mailową lub udostępnione na naszej stronie internetowej.