Podatek u źródła – nowe przepisy czasowo wstrzymane do 31 grudnia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy odnośnie podatku u źródła. Przepisy te całkowicie zmieniają zasady poboru podatku dla należności, które przekraczają w trakcie roku 2 miliony złotych. Żeby ułatwić okres dostosowania się do nowych przepisów, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie dodatkowego okresu przejściowego do 30 czerwca 2019 r., a następnie do 31 grudnia 2019 r.

Ten tekst został zaktualizowany 30 czerwca 2019 r.

Nowe zasady poboru podatku u źródła (WHT)

Nowe przepisy zakładają, dwa sposoby poboru podatku u źródła, które wynikają z wartości wypłacanych należności.

Jeżeli wartość należności wypłaconych jednemu kontrahentowi nie przekracza 2.000.000 zł w danym roku pobieramy podatek na zbliżonych zasadach jak do tej pory. Tj. możemy stosować zwolnienia i mniejsze stawki wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oczywiście, przy założeniu, że zweryfikowaliśmy tzw. ostatecznego odbiorcę należności (beneficial owner) i zachowaliśmy należytą staranność przy weryfikacji naszego kontrahenta dla celów WHT.

Jeżeli wartość tych płatności przekracza 2.000.000 zł, konieczne jest pobranie podatku według stawki wynikającej z ustawy. Dopiero po wpłacie podatku do US możliwe jest wystąpienie o jego zwrot.

Więcej o nowych zasadach poboru podatku u źródła możesz przeczytać w tekście PODATEK U ŹRÓDŁA W 2019 R. – UWAGA NA ZMIANY!

Czasowe wstrzymanie nowych przepisów

31 grudnia 2018 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw dwa rozporządzenia, w sprawie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT i art. 41 ust. 12 ustawy o PIT.

Zgodnie z tymi rozporządzeniami, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w zakresie PIT i do 30 czerwca 2019 r. w zakresie CIT, wyłącza się stosowanie nowych przepisów w zakresie obowiązku pobrania podatku w pełnej wysokości, nawet jeżeli przekroczyły one 2.000.000 zł.

UWAGA – AKTUALIZACJA: Ministerstwo Finansów rzutem na taśmę – przedłużyło wstrzymanie nowych przepisów – tym razem do 31 grudnia 2019. Oznacza to, że większość nowych przepisów zaczie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Stałe wyłączenie stosowania przepisów

Rozporządzenie w zakresie CIT wprowadza też stałe wyłączenie nowych przepisów i obowiązek pobrania podatku przy wypłatach należności:

  • na rzecz nierezydentów z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych i oferowanych na rynkach zagranicznych przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego

  • na rzecz banków centralnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i nabytych od dnia 7 listopada 2015 r.

  • na rzecz jednostek gospodarczych utworzonych przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej

  • na rzecz organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiemna rzecz podmiotów, z którymi zostały zawarte umowy o współpracy, jeżeli zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych od tych należności

  • na rzecz podmiotów wskazanych z nazwy i zwolnionych od tych należności z CIT w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska

  • z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego

  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych

  • uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem tych uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

W zakresie PIT także wprowadzono wyłączenia – ich lista jest jednak krótsza.

Wprowadzenie ograniczeń oznacza, że jeżeli dokonujemy wypłat z ww. tytułów, to podatek pobieramy z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i takich samych zasad jak gdybyśmy nie przekraczali limitu 2.000.000 zł

Wprowadzone rozporządzenia ułatwią ciężki okres przejściowy i nagłe zmiany w zakresie poboru podatku. Martwi jednak wprowadzanie zmian „za pięć dwunasta” i to nie raz, a dwa razy.

Rozporządzenie w sprawie CIT w zakresie przedłużenia do 30 czerwca 2019 r.  można znaleźć w Dzienniku Ustaw pod linkiem a w sprawie PIT tutaj. Nowe rozporządzenie – w sprawie przedłużenia okresu przejściowego do 31 grudnia 2019 r. dla podatników CIT znajduje się tutaj.

 Dodaj komentarz

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania bloga. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Poprzez zmianę w ustawieniach przeglądarki możliwe jest wyłączenie cookies, w takim wypadku nie będą zbierane żadne dane. Dowiedz się więcej w Regulaminie bloga.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close