Objaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie WHT!

Ministerstwo Finansów opublikowało dzisiaj (tj. 19 czerwca 2019 r.) projekt objaśnień w sprawie nowych przepisów o podatku u źródła (WHT). Dowiedz się o 5 najważniejszych kwestiach poruszanych przez MF!

Projekt objaśnień Ministerstwa Finansów w sprawie WHT dostępny jest pod linkiem. Uwagi do projektu można zgłaszać do 30 czerwca 2019 r. Miło, że Ministerstwo Finansów opublikowało cokolwiek i że mamy (aż) 11 dni na zapoznanie się z wytycznymi przed wejściem w życie przepisów.

Warto zauważyć, że nowe przepisy miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. jednak z uwagi na bardzo krótki czas jaki dano na dostosowanie się do nich, zmiany odroczono. Większość zmian w podatku u źródła zacznie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2019 r.

O samych zmianach pisałam w artykule PODATEK U ŹRÓDŁA W 2019 R. – UWAGA NA ZMIANY! A o tym, w jakim zakresie przepisy zostały wstrzymane można przeczytać w artykule: Podatek u źródła – nowe przepisy czasowo wstrzymane do 31 grudnia 2019 r.

Objaśnienia w sprawie WHT – co objaśnia Ministerstwo Finansów?

W projekcie objaśnień skupiono się na wyjaśnieniu pojęcia najbardziej istotnych kwestii takich jak beneficial owner czy też pojęcia należytej staranności. W projekcie, Ministerstwom Finansów bardzo szeroko odwołuje się do prawa międzynarodowego, w tym Komentarza do Modelu Konwencji OECD oraz do wyroków TSUE. Fakt odwołania się do komentarza OECD praktyków cieszy bardzo – może nareszcie organy podatkowe w postępowaniach przestaną negować istnienie tych wytycznych!

Niestety w mojej ocenie objaśnienia, z uwagi na ich znaczne oparcie na międzynarodowym prawie podatkowym, są nie do przejścia dla zwykłego przedsiębiorcy, który chciałby wiedzieć, czy i na jakich zasadach ma pobrać podatek u źródła.

Poniżej przedstawiam najważniejsze kwestie poruszone przez Ministerstwo.

#1 Objaśnienia w sprawie podatku u źródła – beneficial owner / rzeczywisty odbiorca należności

Każdy podmiot wypłacający należności podlegające podatkowi u źródła (niezależnie od tego czy przekroczony został próg 2.000.000 zł czy też nie, musi weryfikować czy podmiot, który należności otrzymuje jest ich „rzeczywistym odbiorcą”. W dużym uproszczeniu, taki rzeczywisty odbiorca, to podmiot, któremu dane płatności są należne, a nie taki, który jedynie jest pośrednikiem.

Płatności dokonane do tzw. spółek „wydmuszek” – czyli spółek, które nie prowadzą w ogóle działalności i nie mają odpowiedniego zaplecza nie są płatnościami do beneficial ownera.

Dlatego też w ocenie Ministerstwa:

– płatności na rzecz spółek holdingowych – z reguły nie będą płatnościami na rzecz beneficial ownera,

– płatności na rzecz Centrum Usług Wspólnych (Shared Service Centre) – będą płatnością na rzecz beneficial ownera

– płatności na rzecz Instytucji Zarządzania prawami autorskimi (a la ZAIKS, KOPIPOL, PASF) są płatnościami na rzecz beneficial ownera.

#2 Objaśnienia w spawie podatku u źródła – należyta staranność

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie czym jest ta należyta staranność w przypadku WHT? W dużym uproszczeniu, przez należytą staranność w WHT będziemy rozumieć działania, które pozwalają nam potwierdzić czy i na jakich zasadach możemy pobrać niższy podatek niż ten wynikający ze stawki podstawowej (czyli np. 5% zamiast 20% lub 19%).

W projekcie objaśnień, Ministerstwo Finansów kilkukrotnie wskazuje (w ślad za przepisami), że należyta staranność ma zależeć od charakteru i skali działalności danego podatnika. Inne obowiązki będą więc ciążyć na przedsiębiorcy, który generuje obroty na poziomie 50 tys zł rocznie, a inne na tym, którego obroty przekraczają 500.000 lub 5.000.000 zł.

Z objaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że im większy podmiot i im większa wartość transakcji, tym więcej obowiązków. Tradycyjnie już, także płatności na rzecz podmiotów powiązanych są na „cenzurowanym”.

Ministerstwo Finansów stopniuje skalę należytej staranności – możemy ją podzielić na trzy stopnie:

Stopień 1 – małe podmioty, małe płatności

W tym wypadku, wydaje się, że do zachowania należytej staranności powinno wystarczyć zgromadzenie certyfikatu rezydencji i oświadczeń wymaganych przez przepisy. I oczywiście, konieczne jest zachowanie „czujności”, czy przy okazji nie dowiemy się czegoś o naszym kontrahencie, co nie pozwoli zastosować obniżonych stawek.

Stopień 2 – średnie lub duże płatności albo złożenie oświadczenia o weryfikacji prawa do zastosowania niższe stawki

Oprócz kroków ze stopnia 2, konieczne jest weryfikowanie rzeczywistego miejsca prowadzenia działalności, statusu podmiotu, który uzyskuje płatności, etc.

Tutaj Ministerstwo Finansów zaleca de facto wysłanie kontrahentowi „ankiety” z pytaniami o prowadzoną działalność i uzyskanie opinii zewnętrznego audytora, co do statusu kontrahenta.

Stopień 4 – podmioty powiązane

Weryfikujemy wszystko i zawsze. Weryfikujemy sprawozdania finansowe, dokumentację cen transferowych (local file, master file, CbC, etc.)

#3 Objaśnienia w sprawie WHT – zwrot podatku u źródła

Zwrot podatku WHT a brak w umowie klauzuli ubrattawiającej

Ministerstwo Finansów w objaśnieniach potwierdziło, ze o zwrot WHT można ubiegać się także wtedy, kiedy w umowie nie ma klauzuli ubrattawiającej (gross-up clause) ale to my zapłaciliśmy podatek bo niestety wymusił to nasz kontrahent.

Ministerstwo podkreśla, że w takiej sytuacji powinniśmy opisać przyczynę zapłaty podatku z naszych środków i potwierdzenie, że zapłaciliśmy podatek z własnych środków.

Zwrot podatku WHT pobranego od kwoty nieprzekraczającej 2 milionów złotych

W praktyce mogą zdarzyć się nam takie sytuacje, że już jedna wypłata do kontrahenta przekracza 2.000.000 zł. W takim wypadku zwrot podatku nastąpi dwutorowo – na drodze dwóch odrębnych postępowań:

  • O stwierdzenie i zwrot nadpłaty – w zakresie podatku, który został pobrany od kwoty do 2.000.000 zł, i
  • O zwrot WHT w specjalnych trybie ustawy o CIT/PIT – w zakresie podatku, który został pobrany od kwoty powyżej 2.000.000 zł

Przecież nikt nie obiecywał, że będzie prosto!

#4 objaśnienia w sprawie WHT – jak liczyć próg 2.000.000 zł?

Ministerstwo wskazuje, że do kalkulacji progu 2.000.000 zł:

– nie są wliczane wypłaty objęte opinią o stosowaniu zwolnienia

– uwzględniamy wszystkie wypłaty w ramach danego roku podatkowego – a nie kalendarzowego.

#5 objaśnienia w sprawie WHT – podatek u źródła może być kosztem podatkowym!

Ministerstwo Finansów w projekcie objaśnień potwierdziło, że jeżeli podatek u źródła został zapłacony w związku z postanowieniami umownymi – tzw. klauzulą ubrattawiającą, wtedy może tak zapłacony podatek u źródła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli natomiast w umowie brak jest tzw. gross-up clause, nie ma możliwości zaliczenia WHT do kosztów uzyskania przychodów

****

UWAGA: To co, opisuję to projekt objaśnień – nie wiadomo kiedy pojawią się ostatczne objaśnienia. Zastsowanie się do projektu objaśnień, nie chroni tak, jak zastsowanie się do objaśnień!

***

Uff!

Jeżeli po lekturze objaśnień masz wątpliwości lub chcesz upewnić się, że stsowana przez Ciebie procedura weryfikacji kontrahentów jest prawidłowa, zostaw komentarz z pytaniem lub napisz do mnie maila (marcelina@msztax.pl).
Poprzedni wpis
REJESTR PODATNIKÓW VAT – BIAŁA LISTA VAT-OWCÓW
Następny wpis
Podatek od nieruchomości komercyjnych w 2019 r. - nowy podatek od przychodów od budynków

Dodaj komentarz