REJESTR PODATNIKÓW VAT – BIAŁA LISTA VAT-OWCÓW

Podatnicy VAT muszą przygotować się na kolejną nadchodzącą zmianę, która nałoży dodatkowe obowiązki w zakresie wewnętrznych procedur związanych z weryfikacją kontrahentów na potrzeby zachowania należytej staranności. Mowa tutaj o obowiązującej od 1 września 2019 r. nowelizacji, która wprowadzi do rzeczywistości gospodarczej nowy rejestr podatników VAT. Rejestr roboczo nazywany jest białą listą podatników VAT. Zmiana oznacza konieczność dostosowania się do nowych zasad zapłaty za kupowane usługi lub towary.

Nowy rejestr – biała lista podatników VAT

Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie jednego centralnego systemu integrującego wszystkie rejestry i bazy podatników VAT, który określany jest jako biała lista podatników VAT. Nowy rejestr będzie znacznie bogatszy w dane i obejmować będzie informacje dotyczące:

  • podmiotów, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji, albo które wykreślił z rejestru podatników VAT,
  • podatników VAT czynnych i podatników VAT zwolnionych, a także dane podatników, których rejestracja VAT została przywrócona.

System zostanie ponadto rozszerzony o dodatkowe dane, które mają na celu umożliwienie dokładniejszej weryfikacji kontrahenta. Rejestr ma być aktualizowany także na bieżąco – raz na dobę w każdy dzień roboczy. Podatnicy dokonujący weryfikacji będą mogli także otrzymać informacje o dacie i godzinie, w której dokonali weryfikacji swojego kontrahenta. Wszystko to ma pozwolić na dochowanie należytej staranności w zakresie VAT, o której możesz przeczytać także tutaj.

Jedną z kluczowych danych ujawnionych w rejestrze będzie numer rachunku bankowego, a to ze względu na skutki jakie wiązać będą się z zapłatą należności na rachunek inny niż wskazany na białej liście.

Rachunek bankowy a biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT w założeniu ma ułatwić weryfikację kontrahentów – wszystkie kluczowe dane będzie można znaleźć w jednym rejestrze. Nowelizacja zakłada jednak także konieczność jeszcze dokładniejszego weryfikowania kontrahentów, a to ze względu na fakt m. in. ujawnienia w rejestrze rachunku bankowego kontrahenta.

To oznacza, że dokonując płatności na rzecz naszego kontrahenta koniecznością stanie się weryfikacja także numeru konta bankowego wskazanego na fakturze. Niezbędne będzie więc  wdrożenie odpowiednich wewnętrznych, które pozwolą na weryfikację czy dany rachunek to rachunek zgłoszony do US.

Sprawdzenie rachunku będzie koniecznością – nowelizacja zakłada poważne konsekwencje za płatności na rachunek bankowy inny niż wskazany na białej liście podatników VAT.

#1 Płatność na zły rachunek oznacza brak kosztów uzyskania przychodów

W przypadku braku zweryfikowania rachunku bankowego podanego na fakturze i przelania zapłaty na rachunek inny niż wskazany na białej liście, nie będzie można uwzględnić takiej faktury w kosztach! Ograniczenie to dotyczyć będzie płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł i realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami.

Ważne: przepisy o braku kosztów będą co prawda dotyczyć dopiero przelewów od 1 stycznia 2020 r. ale uczulamy, że już dzisiaj US kwestionuje zaliczenie wydatków do KUP jeżeli uzna,  że dana transakcja może być elementem karuzeli. Przelewy od 1 września 2019 r. i tak powinny być wykonywane na „biały” rachunek.

#2 Płatność na zły rachunek oznacza solidarną odpowiedzialność za płatność VAT

Oprócz brau kosztu podatkowego, nowe przepisy zakładają także, że nabywca danej usługi będzie ponosił  solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy bądź usługodawcy w części VAT przypadającej na źle opłaconą transakcję. Powyższe oznacza, że w celu uniknięcia rozszerzonej odpowiedzialności, każda płatność będzie musiała podlegać weryfikacji pod kątem numeru rachunku bankowego. To oznacza konieczność dostosowania wewnętrznych procedur regulacji zobowiązań do nowych zasad weryfikacji danych kontrahenta.

Jak uniknąć sankcji podatkowych za źle opłaconą fakturę?

Każdy z nas przedsiębiorców, może uniknąć negatywnych konskwenceji jeżeli złoży powiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o tym że zapłacił kontrahentowi na „zły” rachunek.

WAŻNE: Zapłata kontrahentowi na rachunek wskazany na białej liście VAT, będzie zdecydowanie świadczyć o zachowaniu należytej staranności, co warto uwzględnić w ramach wewnętrznej polityki płatności.

Od kiedy biała lista VATowców?

Zmiany, o których mowa powyżej wprowadza ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018), którą można znaleźć tutaj. Większość jej przepisów zacznie obowiązywać od 1 września 2019 r. Wtedy też opublikowana powinna zostać biała lista. Przepisy w zakresie sankcyjnym, dotyczące odpowiedzialności solidarnej i ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zaczną obowiązywać z początkiem 2020 r., co da możliwość przygotowania się podatnikom na zmiany i wdrożenie odpowiednich rozwiązań.

Każdego kontrahenta można zweryfkować na stronie Ministrestwa Finansów pod tym linkiem. Ale uwaga! Nie ma na niej (przynajmniej na razie) osób, które są zarejestrowane na VAT a nie są przedsiębiorcami ani takich, które w działalności korzystają z „prywatnych” rachunków. Na razie nie jest to dużym problemem, ale zacznie mieć znaczenie od 1 stycznia 2020 r.

***

Masz pytania o białą listę podatników VAT? Zostaw komentarz lub napisz do mnie!

 

Więcej o podatku VAT przeczytasz także w artykułach:

VAT MOSS 2019 – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

Ulga na złe długi w VAT – zmiany od 2019 r.

 

[ssba-buttons]

Opublikowano w kategorii Podatki, VAT i otagowano: , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *