podatek od kryptowalut - wzor czynnego zalu

Czynny żal – czy można uniknąć kary za niezapłacenie podatku od kryptowalut?

Wzór czynnego żalu dla podatku od kryptowalut uratuje Cię przed odpowiedzialnością za brak rozliczeń. Pobierz wzór czynnego żalu i rozlicz się bezpiecznie.

Każdemu z nas może zdarzyć się zapomnieć o jakimś terminie lub też dopełnieniu różnych formalności. Dotyczy to również spraw urzędowych, w tym spraw związanych z podatkami.

Czy niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie oznacza automatycznie kary?

Czy opłacenie podatku z opóźnieniem zawsze grozi sankcjami karno-skarbowymi?

O tym wszystkim dowiesz się z poniższego wpisu.

1. Czym jest czynny żal i po co się go składa?

Przepisy podatkowe nakładają na nas szereg obowiązków do wypełnienia. Złożenie deklaracji podatkowej – wykazanie przychodów, kosztów a potem wpłacenie podatku powinno zostać dokonane w określonym przepisami terminem. Co więcej składane deklaracje i inne dokumenty powinny być przygotowane w prawidłowy sposób.

Co w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zapomnisz rozliczyć się z fiskusem lub też pierwotnie złożone rozliczenie nie zawierało wszystkich osiągniętych przez Ciebie przychodów (albo kosztów)?

Teoretycznie (i czasem też praktycznie) grozi Ci odpowiedzialność karno-skarbowa. W przypadku drobniejszych przewinień zwykle jest to mandat lub kara grzywny. Poważniejsze uchybienia mogą skutkować nawet karą ograniczenia albo pozbawienia wolności!

Czy można temu jakoś zapobiec? Na szczęście tak. Pod warunkiem, że urząd skarbowy jeszcze nie wie o Twoim „niedopatrzeniu”.

W takim razie łaskawiej traktuje się tych, którzy dobrowolnie przyznają się do winy, zanim urząd skarbowy zdąży wszcząć postępowanie w tej sprawie. Jeśli zatem zapomniałaś lub zapomniałeś złożyć deklarację we właściwym czasie, bądź też nie zapłaciłaś/nie zapłaciłeś zaległego podatku i nie dostałeś w tej sprawie żadnej korespondencji z urzędu skarbowego, możesz skutecznie uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.

W tym celu musisz przede wszystkim złożyć oświadczenie nazywane „czynnym żalem” i dopełnić formalności, o których zapomniałeś – tj. złożyć deklarację i zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami.

Czynny żal to po prostu dokument, w którym przyznajesz się do nieprawidłowości dotyczących rozliczeń podatkowych, które masz na sumieniu?

2. Co powinien zawierać czynny żal?

Czynny żal powinien zawierać przede wszystkim Twoje dane, a także informację, jakich uchybień dopuściłaś/dopuściłeś się. Idealnie byłoby również wymienić czyn z kodeksu karnego skarbowego, którego się dopuściłaś/dopuściłeś ale nie jest to konieczne.

Jeśli nie jesteś w stanie ustalić brzmienia przepisów, dokładny opis Twoich „przewinień” wystarczy (np. niezłożenie deklaracji PIT-38 za rok 2020 oraz niewpłacenie wynikającego z niej podatku w ustawowym terminie).

Poza tym warto krótko uzasadnić, dlaczego nie dopełniłaś/dopełniłeś określonych formalności. Jeśli niezłożenie deklaracji podatkowej było wynikiem Twojego roztargnienia lub natłokiem innych obowiązków, wystarczy, że o tym wspomnisz. Jeśli nie wiedziałaś/nie wiedziałeś, że w danym przypadku musisz zapłacić podatek, możesz po prostu przyznać się do swojej niewiedzy.

W czynnym żalu powinna znaleźć się również informacja, że złożyłaś/złożyłeś zaległą deklarację lub też wpłaciłaś/wpłaciłeś zaległy podatek wraz z odsetkami oraz, że nie współpracowałaś z innymi osobami przy popełnieniu czynu zabronionego.

3. Kiedy złożyć czynny żal? 

Czynny żal najlepiej złożyć jak najszybciej. Pamiętaj, że będzie on skuteczny (tzn. uchroni Cię od odpowiedzialności karno-skarbowej) wyłącznie wtedy, gdy przyznasz się popełnionego czynu przed wszczęciem postępowania przez urząd skarbowy.

Jeśli przypomnisz sobie o zaległej deklaracji lub podatku dopiero po tym, jak urząd wezwie Cię do złożenia wyjaśnień w tej sprawie, złożenie czynnego żalu nie będzie skuteczne. W takim przypadku urząd będzie mógł nałożyć na Ciebie dodatkową karę (np. mandat).

4.Kiedy zapłacić zaległy podatek? Czy musisz zapłacić odsetki od zaległości podatkowej?

Pamiętaj, że czynny żal nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku oraz odsetek. Z przepisów wynika, że podatek powinien zostać wpłacony najpóźniej w terminie określonym przez urząd skarbowy.

W wyniku złożenia czynnego żalu i zaległej deklaracji powinieneś dostać wezwanie do uregulowania zaległości oraz kwoty odsetek.

Rekomendujemy jednak zapłacenie podatku i odsetek przed dniem lub w tym samym dniu, w którym złożysz czynny żal. Dzięki temu unikniesz dodatkowych wezwań z urzędu skarbowego.

5. Czynny żal tylko elektronicznie?

Zastanawiasz się, w jakiej formie złożyć czynny żal? Z przepisów wynika, że możesz zrobić to w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Zakładam jednak, że nie zamierzasz fatygować się do urzędu osobiście tylko po to, żeby przyznać się do niezłożenia deklaracji podatkowej. 

W takiej sytuacji pozostaje Ci forma pisemna i złożenie oświadczenia na biurze podawczym lub też wysłanie go pocztą.

Razem z czynnym żalem złóż/wyślij również zaległe lub skorygowane deklaracje.

Jeśli zdecydujesz się nadać wszystko pocztą, pamiętaj o wypełnieniu i zachowania potwierdzenia nadania. Dobrze byłoby również wypełnić potwierdzenie odbioru (żółta karteczka). Dzięki temu będziesz mieć pewność, że czynny żal dotarł do urzędu, a także potwierdzenie, że go złożyłaś/złożyłeś.  

Forma pisemna zostanie dochowana również w razie złożenia czynnego żalu elektronicznie. Możesz złożyć go przy wykorzystaniu ePUAPu oraz formularza pisma ogólnego. Czynny żal możesz wysłać także przez tzw. portal podatkowy (e-urząd skarbowy). 

6. Czynny żal a podatek od kryptowalut

W przeszłości kupiłeś lub sprzedałeś kryptowaluty? Nie wiedziałeś, że tego typu transakcje podlegają opodatkowaniu i chciałbyś naprawić swój błąd? Podobnie jak w każdej innej sprawie podatkowej przysługuje Ci prawo złożenia czynnego żalu oraz dopełnienia wszystkich formalności. Ważne, żeby zrobić to, zanim urząd skarbowy „dowie się” o Twoim niedopatrzeniu. 

W czynnym żalu składanym w związku z transakcjami kryptowalutowymi powinny znaleźć się wszystkie wymienione wcześniej elementy, tj. Twoje dane, czyny zabronione, których się dopuściłaś/dopuściłeś, krótkie uzasadnienie oraz informacja o naprawieniu zaistniałych nieprawidłowości. 

Przykładowe naruszenia przepisów, które mogą wystąpić w związku z transakcjami kryptowalutowymi to: 

  1. niezłożenie w ustawowym terminie deklaracji PIT-38,
  2. niewykazanie w PIT za dany rok przychodu z tytułu sprzedaży waluty wirtualnej,
  3. niewpłacenie w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z deklaracji PIT-38 za dany rok,
  4. uporczywe niewpłacanie podatku dochodowego wynikającego z deklaracji PIT-38 za dany rok,
  5. zawyżenie kwoty zwrotu podatku za dany rok z powodu niewykazania dochodu z tytułu zbycia waluty wirtualnej.

7. Czynny żal – wzór czynnego żalu od transakcji kryptowalutowych 

Wiesz już, jak działa czynny żal oraz jakie warunki musisz spełnić, żeby czynny żal okazał się skuteczny. Nie pozostaje zatem nic innego, jak zrobić rachunek sumienia i przyznać się do popełnionych uchybień urzędowi skarbowemu.  

Pamiętaj, że pobierając wzór czynnego żalu zapisujesz się na nasz cryptonewsletter.  

***

Być może zainteresuje Cię seria wpisów na temat podatku od kryptowalut: 

https://msztax.pl/podatek-od-kryptowalut-2020-2021-5-najczesciej-zadawanych-pytan/
https://msztax.pl/podatek-od-kryptowalut-5-najwazniejszych-info/
https://msztax.pl/podatek-od-kryptowalut-2020-r-jak-nalezy-wykazac-koszty-z-lat-poprzednich-w-pit/
Opublikowano w kategorii PIT, Podatki i otagowano: , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *