Czy podatek u źródła może być kosztem uzyskania przychodu?

Wypłata zagranicznemu kontrahentowi wynagrodzenia może powodować konieczność pobrania od wynagrodzenia tzw. podatku u źródła (ang. withholding tax – WHT). Często umowa zawarta z zagranicznym podmiotem zawiera tzw. klauzulę ubruttawiającą. W takim przypadku pobierany podatek u źródła nie wpływa na wysokość wynagrodzenia wpłacanego na rachunek bankowy, a ciężar podatku u źródła ponosi w rzeczywistości polski przedsiębiorca. Pojawia się pytanie, czy podatek u źródła może być kosztem uzyskania przychodu?

W tym artykule opisuję:

  • nowe zasady poboru podatku u źródła,
  • czym jest klauzula ubrattawiającą,
  • czy podatek u źródła zapłacony przez przedsiębiorcę z własnych środków może być zaliczony do KUP.

Znowelizowane przepisy dotyczące poboru podatku u źródła (WHT)

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące poboru podatku u źródła. Przepisy te całkowicie zmieniają dotychczasowe zasady poboru podatku dla należności, które przekraczają w trakcie roku 2 miliony złotych.

W świetle znowelizowanych przepisów, jeżeli wartość płatności na rzecz jednego podatnika w danym roku podatkowym przekracza 2.000.000 zł, konieczne jest co do zasady pobranie podatku według stawki wynikającej z ustawy. Dopiero po wpłacie podatku do US możliwe jest wystąpienie o jego zwrot. Alternatywnie płatnik może także wystąpić z wnioskiem o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła albo złożyć oświadczenie, które pozwoli nie pobierać podatku.

Szerzej o zmianach piszę w artykule Podatek u źródła w 2019 r.

Znowelizowane przepisy dotyczące podatku u źródła obowiązywać będą jednak dopiero począwszy od 1 stycznia 2020 r. Wynika to z czasowego wstrzymania przepisów do końca grudnia 2019 r., o czym możesz przeczytać tutaj.

UWAGA: nowelizacja wprowadza także przepisy o konieczności zachowania należytej staranności przy poborze podatku (niezależnie od wysokości wypłacanych kwot). Te przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2019 r.

Klauzula ubruttawiająca a WHT

W wielu umowach możemy spotkać się z tzw. klauzulą ubruttawiającą. To taki postanowienie, które przerzuca ekonomiczny ciężar zapłaty podatku na wypłacającego należności. W efekcie wprowadzenia takiej klauzuli, wypłacający należność (tj. spółka polska) zobowiązany jest do wypłacenia podatnikowi podatku u źródła (a więc zagranicznemu kontrahentowi) należności w wysokości nieuwzględniającej pobranego podatku.

W takiej sytuacji kwota ubruttowienia stanowi w praktycznym ujęciu zwiększenie wynagrodzenia kontrahenta. Oznacza to, że może stanowić koszt uzyskania przychodów. Potwierdziło to także samo Ministerstwo Finansów w opublikowanych objaśnieniach podatkowych do przepisów o WHT, gdzie wskazało:

Jeżeli ubruttowienie wynika z klauzuli zawartej w umowie pomiędzy płatnikiem a kontrahentem kwota ubruttowienia podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy koszt został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 23 ust 1. ustawy o PIT.

Brak klauzuli ubruttawiającej to brak kosztu podatkowego? Niekoniecznie!

Niejednokrotnie dochodzi jednak również do sytuacji, gdzie uiszczenie podatku przez polskiego przedsiębiorcę nie wynika z postanowień umownych. W takiej sytuacji polski płatnik rozlicza podatek u źródła  z organem podatkowym „dobrowolnie” – bez klauzuli umownej. Dzieje się tak często, np. z uwagi na naciski ze strony zagranicznego kontrahenta i ryzyko w utracie kontraktu.

Ministerstwo Finansów, w projekcie objaśnień, wskazuje, że  prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego podatku u źródła występuje, gdy ubruttowienie wynika z postanowień umownych. Z projektu objaśnień nie wynika wprost, czy brak klauzuli ubrattawiającej automatycznie oznacza brak prawa do kosztów w przypadku pokrycia podatku przez przedsiębiorcę. Jednak nieprzychylna interpretacja objaśnień mogłaby prowadzić do takiego wniosku..

W przypadku braku klauzuli ubrattawiającej w umowie, pozostaje więc jedynie czekać na rozwój sytuacji (interpretacji Ministerstwa) lub wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji.

Patrząc na wydawane w ostatnich miesiącach interpretacje indywidualne (przykładowo interpretacja 0111-KDIB2-1.4010.62.2019.1.MJ z 8 maja 2019 r.) wydaje się, że uzyskanie pozytywnej interpretacji jest możliwe.

W przywoływanej interpretacji, Szef Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że:

Zdaniem tut. organu także brak klauzuli umownej o ubruttowieniu wynikającej ze stosownej umowy łączącej strony również nie wyklucza możliwości zaliczenia kwoty podatku u źródła (tj. kwoty ubruttowienia) do kosztów uzyskania przychodów, niemniej jednak w takich przypadkach konieczne jest wykazanie spełnienia przesłanek z art. 15 ust. 1 ustawy CIT

Brak klauzuli ubrattawiającej nie będzie więc, automatycznie oznaczał braku prawa do kosztów. Przedsiębiorca, będzie jednak musiał udowodnić, że zapłata podatku u źródła z „własnej kieszeni” miała uzasadnione podstawy.

***

Nowe przepisy o podatku u źródła nie należą do najłatwiejszych, a projekt objaśnień nie usuwa wszystkich wątpliwości. Miejmy nadzieję, że organy skarbowe nie będą wykorzystywać pojawiających się wątpliwości do tego żeby ograniczać możliwości zaliczania do KUP pobranego podatku u źródła.

Jeżeli masz pytania dotyczące podatku u źródła lub jego zwrotu – zostaw komentarz lub napisz do mnie. 

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o nowych przepisach w zakresie podatku u źródła, przeczytaj także mój artykuł: Podsumowanie: Objaśnienia w sprawie WHTDodaj komentarz

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania bloga. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Poprzez zmianę w ustawieniach przeglądarki możliwe jest wyłączenie cookies, w takim wypadku nie będą zbierane żadne dane. Dowiedz się więcej w Regulaminie bloga.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close