Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów

W ostatnich miesiącach Ministerstwo Finansów zaczęło intensywnie wydawać objaśnienia podatkowe. Większość objaśnień wydawana jest po przeprowadzeniu konsultacji podatkowych, w których biorą udział przedstawiciele biznesu, doradcy podatkowi i wszyscy zainteresowani zrozumieniem przepisów. W praktyce jednak, wiedza w zakresie objaśnień podatkowych jest bardzo rozproszona, a nawigowanie po stronie internetowej Ministerstwa Finansów jest naprawdę bolesne. Dlatego postanowiłam zebrać w jednym miejscu, wszystkie objaśnienia (lub ich projekty) wydane do tej pory przez Ministerstwo Finansów.

 

📣 UWAGA: Ten tekst jest na bieżąco aktualizowany. Może się jednak zdarzyć, że Ministerstwo Finansów nas zaskoczy i nie będzie najnowszych objaśnień. W takim wypadku – proszę do nas śmiało pisać – zaktualizujemy listę. Ostatnia data aktualizacji tekstu – 2 września 2019 r. (uwzględnia objaśnienia z 28.08.2019 w sprawie daniny solidarnościowej)

 

Dzięki mojej „mini bazie wiedzy” o objaśnieniach podatkowych dowiesz się:

  1. Czym są objaśnienia podatkowe?
  2. Kto może wydawać objaśnienia podatkowe?
  3. Przed czym chroni zastosowanie się do objaśnień podatkowych?
  4. Jaka jest różnica między interpretacją indywidualną, interpretacją ogólną a objaśnieniami podatkowymi?
  5. Jakie objaśnienia podatkowe wydało do tej pory Ministerstwo Finansów?

Czym są objaśnienia podatkowe?

Objaśnienia podatkowe to, zgodnie z ustawą, „ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów”. W zamierzeniach, objaśnienia podatkowe nie mają jedynie skupiać się na wyjaśnianiu przepisów (ich wykładni) a mają odnosić się do zastosowania przepisów w praktyce. Objaśnienia mają więc skupiać się na omówieniu przepisów na przykładach (miejmy nadzieję, że z życia wziętych).

Kto może wydawać objaśnienia podatkowe?

Minister Finansów ma prawo wydawać objaśnienia podatkowe od 1 stycznia 2017 r. Przed tą datą Ministerstwo Finansów także zamieszczało na swoich stronach internetowych różnego rodzaju interpretacje przepisów, jednak nie miały one wagi urzędowej interpretacji przepisów. Zastosowanie się do takich nieoficjalnych interpretacji nich nie miało takich skutków jak zastosowanie się do oficjalnych objaśnień podatkowych wydawanych od 1 stycznia 2017 r.

Minister Finansów może także zmieniać raz wydane objaśnienia podatkowe. Dlatego niezwykle ważne jest żeby weryfikować czy dane objaśnienia się nie zmieniły.

Przed czym chroni zastosowanie się do objaśnień podatkowych?

Zastosowanie się do objaśnień podatkowych nie może prowadzić do negatywnych konsekwencji, nawet jeżeli w toku postępowania organy podatkowe odmówiły ich stosowania. Objaśnienia podatkowe mają taką samą moc ochronną jak interpretacja indywidualna wydana w odniesieniu do transakcji, która już miała miejsce. Co to oznacza?

Zastosowanie się do objaśnień podatkowych chroni przed:

  1. zapłatą odsetek od zaległości podatkowych, oraz
  2. odpowiedzialnością karno-skarbową na gruncie kodeksu karnego skarbowego.

Czy zastosowanie się do objaśnień podatkowych oznacza, że nie ma potrzeby zapłaty podatku? Nie zawsze. Zależy to od daty wydania objaśnień i okresu jakiego dotyczą dane rozliczenia. Zgodnie z przepisami, nie będzie potrzeby zapłaty podatku od tych transakcji, które rozliczyliśmy w okresach od wydania objaśnień. Natomiast rozliczenie „starszych” transakcji, tj. takich, które miały miejsce przed opublikowaniem objaśnień, nie będą podlegały pełnej ochronie. Może zdarzyć się więc tak, że konieczne będzie zapłacenie podatku pomimo zastosowania się do objaśnień podatkowych. Taka sytuacja będzie dotyczyć transakcji (zdarzeń), co do których skutki podatkowe wystąpiły przed opublikowaniem objaśnień.

Jaka jest różnica między interpretacją indywidualną, interpretacją ogólną a objaśnieniami podatkowymi?

Wiesz już co to są objaśnienia podatkowe i jaki jest zakres ich ochrony. Ale mamy też interpretacje indywidualne i ogólne. Jaka jest więc różnica pomiędzy tymi trzema rodzajami dokumentów. Ważne, to co łączy te trzy rodzaje dokumentów to to, że wskazują one w jaki sposób należy rozumieć przepisy.

Objaśnienia podatkowe a interpretacje podatkowe

 

W mojej ocenie, w sytuacjach wątpliwych najlepiej jest wystąpić o interpretację indywidualną – nawet jeżeli pytamy o kwestie omówione w objaśnieniach. Mamy wtedy pewność, że w odpowiedni sposób stosujemy przepisy w naszej indywidualnej sprawie, która przecież może być nieco inna niż sytuacje opisane w objaśnieniach.

📣 UWAGA: Ministerstwo opublikowało także kilka „projektów” objaśnień. Takie projekty nie chronią w ogóle (może w ograniczonym stopniu przed odpowiedzialnością karną).

Jakie objaśnienia podatkowe wydało do tej pory Ministerstwo Finansów?

W poniższej tabeli przedstawiamy objaśnienia podatkowe opublikowane do tej pory na stronie Ministerstwa Finansów.

DATA WYDANIAPODATEKTYTUŁSTRESZCZENIEDOSTĘP
03.07.2017VATNajczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem vat transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanychna stronie MF
06.04.2018STIRObjaśnienie podatkowe dot. stosowania ustawy o STIRna stronie MF
w moim dysku chmurowym
11.12.2018VATOpodatkowanie podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnychna stronie MF
w moim dysku chmurowym
18.01.2019PITwspólne opodatkowanie dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci w kontekście zniesienia czasowego ograniczenia na złożenie wniosku o preferencyjne opodatkowanie dochodówna stronie MF
w moim dysku chmurowym
18.01.2019PITObowiązki ciążące na rolnikach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorachna stronie MF
31.01.2019MDRInformacje o schematach podatkowych (MDR)W tych objaśnieniach MF wyjaśnia kto, kiedy i na jakich zasadach podlega obowiązkom raportowania MDR.

Objaśnienia mają ponad 100 stron!
na stronie MF
w moim dysku chmurowym
19.06.2019 (PROJEKT)CIT/PIT: WHTW tym dokumencie MF wskazuje m.in. jak ma wyglądać należyta staranności w przypadku poboru podatku u źródła oraz jak należy liczyć nowe limity dla WHT
Podsumowanie najważniejszych kwestii znajdziesz tutaj.

UWAGA JEST TO PROJEKT OBJAŚNIEŃ
Na stronie MF
w moim dysku chmurowym
14.06.2019CIT/PIT: TPW tym dokumencie MF wskazuje m.in. w jaki sposób należy przygotowywać tzw. opinie benchmarkingowe.Na stronie MF

11.07.2019VATUlga na zakup kas rejestrujących on-lineNa stronie MF

16.07.2019CIT/PIT: IP BOXOP Dotyczące preferencyjnego
opodatkowania dochodów
wytwarzanych przez prawa własności
intelektualnej – IP BOX
W tym dokumencie, MF opisuje jakie warunki należy spełnić aby móc skorzystać z preferencyjnego opodatkowania 5% CIT lub PIT.
Więcej o IP Boxie możesz przeczytać tutaj.
Na stronie MF
w moim dysku chmurowym

24.07.2019 (PROJEKT)CIT/PITW sprawie uproszczeń dla podatników podatku PIT oraz podatku CITna stronie MF
28.08.2019 PITObjaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznychW tych objaśnieniach MF wyjaśnia, na jakich zasadach należy opłacać dodatkowy 4% podatek od dochodów powyżej 1.000.000 zł.

UWAGA: 28.08.2019 MF opublikowało Objasnienia (w miejsce poprzedniego projektu)
więcej o daninie solidarnościowej piszę tutaj.
na stronie MF

***

Objaśnienia podatkowe dają niewątpliwie możliwość zweryfikowania w jaki spób Ministrestwo Finansów odczytuje określenie przepisy. Dają także w pewnym stopniu ochronę i wytyczne, co do stsowania przepisów. Inną kwestią jest to, że obajśnienia nie są źródłem prawa i mogą być kwestionowane, także przez sądy. Praktyka pokaże czy organy podatkowe będą stosować objaśnienia w toku postępowań i kontroli, czy też będą je pomjać jeżeli okaże się to korzystne dla budżetu. Ponadto, niektóre z wydanych objaśnień wydają się być nie do końca zgodne z przepisami – w takim wypadku lepiej się do nich nie stosować.

Jeżeli masz pytania o to jak należy rozumieć poszczegolne objaśnienia podatkowe napisz do mnie lub zostaw komentarz! Czy myślisz, że objaśnienia są przydatne, czy może wprowadzają więcej zamieszania?

A co sądzisz o projekcie objaśnień w sprawie WHT?

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania bloga. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Poprzez zmianę w ustawieniach przeglądarki możliwe jest wyłączenie cookies, w takim wypadku nie będą zbierane żadne dane. Dowiedz się więcej w Regulaminie bloga.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close