CO TO JEST PODATEK U ŹRÓDŁA?

Przedsiębiorcy, którzy współpracują z zagranicznymi kontrahentami mogą być zobowiązani do pobrania podatku u źródła (tzw. witholding tax/WHT). Określenie kiedy należy pobrać taki podatek nie jest łatwe. Zwłaszcza, że od 2019 r. zmieniają się zasady!

Kiedy należy pobrać podatek u źródła?

Podatek u źródła to podatek, który musi pobrać przedsiębiorca płacący wynagrodzenie swoim zagranicznym kontrahentom. Podatek ten dotyczy wynagrodzeń wypłacanych z tytułu odsetek, dywidend, należności licencyjnych oraz szeroko pojętych usług niematerialnych. O ile wypłata dywidend i odsetek jest jasna, to znacznie więcej problemów mamy z pozostałymi kategoriami – należnościami licencyjnymi i usługami doradczymi.

Należności licencyjne to wynagrodzenie jakie płacimy za korzystanie np. z licencji do programów komputerowych, kupowanych zdjęć, za zakup z know-how, korzystanie ze znaku towarowego i innych praw własności przemysłowej i praw autorskich, etc.

Z reguły wszędzie tam, gdzie płacimy za jakieś prawa niematerialne pojawi się pytanie – czy należy pobrać podatek u źródła.
Przy usługach niematerialnych otwieramy jednak puszkę Pandory. Definicja tych usług jest szeroka i otwarta (tzn. w ustawie nie ma zamkniętego katalogu tych usług).

Obowiązek pobrania podatku u źródła ma dotyczyć wypłaty wynagrodzenia za usługi niematerialne takie jak: usługi doradcze, księgowe, badania rynku, prawnicze, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Stawki podatku u źródła

Są trzy podstawowe stawki podatku u źródła:

  • 19% – od dywidend
  • 20% – od odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych
  • 10% – od niektórych usług transportowych

Oczywiście, skoro to podatki to nie jest tak prosto! Z racji tego, że wynagrodzenia są wypłacane zagranicznym podmiotom zastosowanie mogą znaleźć umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli Polska zawarła taką umowę z krajem gdzie siedzibę ma nasz kontrahent, to żeby zweryfikować umowa taka nie wprowadza zmian.

Bardzo często umowy wskazują, że podatek jaki mamy pobrać nie będzie wynosił 20% a np. 5%. W przypadku niektórych usług podatku w ogóle nie będzie trzeba pobrać. Żeby jednak zastosować daną umowę i wynikające z niej preferencje to nasz kontrahent musi przysłać nam certyfikat rezydencji podatkowej.

Jeżeli płatności są wypłacane spółkom powiązanym – możliwe są także zwolnienia z opodatkowania!

Mechanizm podatku u źródła

Jeżeli już ustaliliśmy, że podatek musimy pobrać i znamy jego stawkę, przystępujemy do wyliczenia podatku. Sposób wliczenia będzie zależał od umowy zawartej z naszym klientem i tego czy w umowie jest tzw. klauzula ubruttawiająca, czy też jej nie ma. Różnice pokazałam na przykładach.

Przykład 1:
Spółka X wypłaca do swojego zagranicznego kontrahenta wynagrodzenie z tytułu korzystania ze znaku towarowego w wysokości 100.000 zł. W umowie brak jest postanowień odnoszących się do WHT (podatku u źródła). Kontrahent nie przekazał certyfikatu rezydencji.
Spółka X wypłaci więc kontrahentowi 80.000 zł, 20.000 zł trafi do polskiego US.

Przykład 2 (klauzula ubruttawiająca)
Spółka X wypłaca do swojego zagranicznego kontrahenta (spółki Z) wynagrodzenie z tytułu korzystania ze znaku towarowego w wysokości 100.000 zł. W umowie znalazło się następujące postanowienie: „wszelkie płatności należne na rzecz spółki Z dokonywane są bez potrąceń. Jeżeli z uwagi na lokalne przepisy, wynagrodzenie spółki Z podlega opodatkowaniu, wynagrodzenie Z ulega podwyższeniu, tak by spółka Z uzyskała wynagrodzenie w tej samej wysokości jak gdyby podatek nie był należny”.
Spółka X wypłaci więc kontrahentowi 100.000 zł, a 25.000 zł trafi do polskiego US. Ekonomicznie, to Spółka X poniesie więc ciężar podatku u źródła.

Podatek u źródła – krok po kroku

Podatek u źródła w praktyce nastręcza wiele problemów – najpierw, konieczne jest określenie czy w ogóle podatek powinien być pobrany, a następnie konieczne jest jego wyliczenie.

Poniżej przygotowaliśmy krótką ściągawkę – jakie pytania musisz sobie zadać żeby wyliczyć podatek u źródła?

  • Do jakiej kategorii należy wypłacane wynagrodzenie – czy podlega podatkowi u źródła?
  • Jaka jest wysokość wynagrodzenia – Czy wypłata przekracza 2.000.000 zł w skali roku?*
  • Czy mam certyfikat rezydencji?
  • Kiedy mogę zastosować niższą stawkę lub zwolnienie?
  • Czy w umowie jest klauzula ubruttawiająca?

Co to jest certyfikat rezydencji?

Certyfikat rezydencji to zaświadczenie wydawane przez urząd skarbowy w kraju siedziby (rezydencji) kontrahenta. Takie zaświadczenie potwierdza, że dany przedsiębiorca lub osoba jest traktowany jak rezydent podatkowy w danym kraju i  że tam rozlicza swoje podatki. Posiadając certyfikat rezydencji kontrahenta możemy stosować zasady poboru podatku u źródła wynikające z danej umowy. Certyfikat pozwala więc np. pobrać 5% podatku zamiast 20%.

 

*UWAGA: od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie sposób pobrania podatku jeżeli Twój kontrahent uzyskuje od Ciebie większe wynagrodzenie niż 2.000.000 zł.

Więcej o zmianach w podatku u źródła obowiązujących od 2019 r. przeczytasz w artykule:

PODATEK U ŹRÓDŁA W 2019 R. – UWAGA NA ZMIANY!

 

Wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zostały wymienione na stronie MF – wykaz zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

[ssba-buttons]

Opublikowano w kategorii CIT, PIT, Podatki i otagowano: , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *