CO TO JEST PODATEK U ŹRÓDŁA?

Przedsiębiorcy, którzy współpracują z zagranicznymi kontrahentami mogą być zobowiązani do pobrania podatku u źródła (tzw. witholding tax/WHT). Określenie kiedy należy pobrać taki podatek nie jest łatwe. Zwłaszcza, że od 2019 r. zmieniają się zasady!

Kiedy należy pobrać podatek u źródła?

Podatek u źródła to podatek, który musi pobrać przedsiębiorca płacący wynagrodzenie swoim zagranicznym kontrahentom. Podatek ten dotyczy wynagrodzeń wypłacanych z tytułu odsetek, dywidend, należności licencyjnych oraz szeroko pojętych usług niematerialnych. O ile wypłata dywidend i odsetek jest jasna, to znacznie więcej problemów mamy z pozostałymi kategoriami – należnościami licencyjnymi i usługami doradczymi.

Należności licencyjne to wynagrodzenie jakie płacimy za korzystanie np. z licencji do programów komputerowych, kupowanych zdjęć, za zakup z know-how, korzystanie ze znaku towarowego i innych praw własności przemysłowej i praw autorskich, etc.

Z reguły wszędzie tam, gdzie płacimy za jakieś prawa niematerialne pojawi się pytanie – czy należy pobrać podatek u źródła.
Przy usługach niematerialnych otwieramy jednak puszkę Pandory. Definicja tych usług jest szeroka i otwarta (tzn. w ustawie nie ma zamkniętego katalogu tych usług).

Obowiązek pobrania podatku u źródła ma dotyczyć wypłaty wynagrodzenia za usługi niematerialne takie jak: usługi doradcze, księgowe, badania rynku, prawnicze, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Stawki podatku u źródła

Są trzy podstawowe stawki podatku u źródła:

  • 19% – od dywidend
  • 20% – od odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych
  • 10% – od niektórych usług transportowych

Oczywiście, skoro to podatki to nie jest tak prosto! Z racji tego, że wynagrodzenia są wypłacane zagranicznym podmiotom zastosowanie mogą znaleźć umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli Polska zawarła taką umowę z krajem gdzie siedzibę ma nasz kontrahent, to żeby zweryfikować umowa taka nie wprowadza zmian.

Bardzo często umowy wskazują, że podatek jaki mamy pobrać nie będzie wynosił 20% a np. 5%. W przypadku niektórych usług podatku w ogóle nie będzie trzeba pobrać. Żeby jednak zastosować daną umowę i wynikające z niej preferencje to nasz kontrahent musi przysłać nam certyfikat rezydencji podatkowej.

Jeżeli płatności są wypłacane spółkom powiązanym – możliwe są także zwolnienia z opodatkowania!

Mechanizm podatku u źródła

Jeżeli już ustaliliśmy, że podatek musimy pobrać i znamy jego stawkę, przystępujemy do wyliczenia podatku. Sposób wliczenia będzie zależał od umowy zawartej z naszym klientem i tego czy w umowie jest tzw. klauzula ubruttawiająca, czy też jej nie ma. Różnice pokazałam na przykładach.

Przykład 1:
Spółka X wypłaca do swojego zagranicznego kontrahenta wynagrodzenie z tytułu korzystania ze znaku towarowego w wysokości 100.000 zł. W umowie brak jest postanowień odnoszących się do WHT (podatku u źródła). Kontrahent nie przekazał certyfikatu rezydencji.
Spółka X wypłaci więc kontrahentowi 80.000 zł, 20.000 zł trafi do polskiego US.

Przykład 2 (klauzula ubruttawiająca)
Spółka X wypłaca do swojego zagranicznego kontrahenta (spółki Z) wynagrodzenie z tytułu korzystania ze znaku towarowego w wysokości 100.000 zł. W umowie znalazło się następujące postanowienie: „wszelkie płatności należne na rzecz spółki Z dokonywane są bez potrąceń. Jeżeli z uwagi na lokalne przepisy, wynagrodzenie spółki Z podlega opodatkowaniu, wynagrodzenie Z ulega podwyższeniu, tak by spółka Z uzyskała wynagrodzenie w tej samej wysokości jak gdyby podatek nie był należny”.
Spółka X wypłaci więc kontrahentowi 100.000 zł, a 25.000 zł trafi do polskiego US. Ekonomicznie, to Spółka X poniesie więc ciężar podatku u źródła.

Podatek u źródła – krok po kroku

Podatek u źródła w praktyce nastręcza wiele problemów – najpierw, konieczne jest określenie czy w ogóle podatek powinien być pobrany, a następnie konieczne jest jego wyliczenie.

Poniżej przygotowaliśmy krótką ściągawkę – jakie pytania musisz sobie zadać żeby wyliczyć podatek u źródła?

  • Do jakiej kategorii należy wypłacane wynagrodzenie – czy podlega podatkowi u źródła?
  • Jaka jest wysokość wynagrodzenia – Czy wypłata przekracza 2.000.000 zł w skali roku?*
  • Czy mam certyfikat rezydencji?
  • Kiedy mogę zastosować niższą stawkę lub zwolnienie?
  • Czy w umowie jest klauzula ubruttawiająca?

Co to jest certyfikat rezydencji?

Certyfikat rezydencji to zaświadczenie wydawane przez urząd skarbowy w kraju siedziby (rezydencji) kontrahenta. Takie zaświadczenie potwierdza, że dany przedsiębiorca lub osoba jest traktowany jak rezydent podatkowy w danym kraju i  że tam rozlicza swoje podatki. Posiadając certyfikat rezydencji kontrahenta możemy stosować zasady poboru podatku u źródła wynikające z danej umowy. Certyfikat pozwala więc np. pobrać 5% podatku zamiast 20%.

 

*UWAGA: od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie sposób pobrania podatku jeżeli Twój kontrahent uzyskuje od Ciebie większe wynagrodzenie niż 2.000.000 zł.

Więcej o zmianach w podatku u źródła obowiązujących od 2019 r. przeczytasz w artykule:

PODATEK U ŹRÓDŁA W 2019 R. – UWAGA NA ZMIANY!

 

Wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zostały wymienione na stronie MF – wykaz zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.Dodaj komentarz

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania bloga. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Poprzez zmianę w ustawieniach przeglądarki możliwe jest wyłączenie cookies, w takim wypadku nie będą zbierane żadne dane. Dowiedz się więcej w Regulaminie bloga.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close