STAWKI CIT W 2019 r.

Od stycznia obowiązują zmienione stawki w podatku CIT. Oprócz stawki podstawowej 19%, zaczną obowiązywać dwie stawki preferencyjne – 9% i 5%, Kto i na jakich zasadach może je stosować?

19%, 9% czy może 5%?

W 2019 r. przychody (dochody) podatników CIT prowadzących na terenie Polski i będących polskimi rezydentami podatkowymi mogą być opodatkowane przy zastosowaniu 3 stawek:

  • 19% – stawka podstawowa,
  • 9% – stawka preferencyjna dla mniejszych podmiotów,
  • 5% – stawka dla tzw. przychodów (dochodów) z kwalifikowanych praw IP.

Stawka 9% dla wybranych

Preferencyjna stawka 9% będzie przeznaczona dla małych podatników, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro. Dla przeliczenia tego progu stosujemy średni kursu euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy danego roku podatkowego. Tak obliczoną kwotę zaokrąglamy do 1 000 zł. W 2019 r. przychody nie mogą więc przekroczyć kwoty 5 135 000 zł.

Kto jest małym podatnikiem w CIT?

Mały podatnik to taki podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Kto może skorzystać ze stawki 9% w 2019 r.?

Ze stawki 9% CIT w 2019 r. może skorzystać np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która:

  • w 2018 r. wykazała przychód brutto (wraz z VAT) w łącznej kwocie 5 176 000 zł,
  • w 2019 r. wykazała przychód w łącznej kwocie 5 135 000 zł.

A co z VAT przy obliczaniu limitu za 2019 r.? Przepisy nie są do końca jasne, tam gdzie jest mowa o prawie do stawki 9% brak jest wskazania, że kwota 1 200 000 euro ma obejmować także VAT. Moim zdaniem, nie ma przeszkód by stawkę 9% stosowała taka spółka, która w 2019 r. osiągnęła przychód 1 200 000 euro netto. Inna sprawa, że w takiej sytuacji w 2020 r. taka spółka nie mogłaby stosować stawki 9%. W 2020 r. nie byłaby już małym podatnikiem.

Nowe spółki a 9% CIT?

Nowo założone spółki mają prawo do stosowania stawki 9% niezależnie od wysokości obrotu uzyskanego w pierwszym roku działalności. W kolejnym roku działalności stawka CIT będzie już uzależniona od tego czy spółka posiada status małego podatnika czy też nie.

Ograniczenia

Przepisy wprowadzają ograniczenia w stosowaniu 9%. Preferencyjna stawka ma zastosowanie tylko do tzw. innych zysków – a więc do dochodów z działalności operacyjnej. Dochody (przychody) z zysków kapitałowych nie mogę podlegać preferencyjnej stawce podatku.

W przypadku nowych spółek, stawka 9% nie może być stosowana przez te spółki, które powstały w wyniku przekształceń lub do których wniesiono aport.

Stawka 5% – dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Od 1 stycznia wprowadzono regulacje dotyczące tzw. IP box (Innovation box). Pozwalają one na opodatkowanie dochodów stawką 5% (!). Oczywiście, taka stawka nie dotyczy wszystkich osiąganych dochodów. Ma ona zastosowanie do dochodów ze sprzedaży lub licencjowania stworzonych programów komputerowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej.

Zasady korzystania z IP box’a opisaliśmy pod tym linkiem.

***

Rok 2019 przyniósł wiele zmian w podatkach. Na szczęście, część z nich jest korzystna dla przedsiębiorców!

Więcej o stawkach w CIT możesz przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Przeczytaj, więcej o zmianach w podatkach w 2019 r.:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w 2019 r.

Opodatkowanie kryptowalut w 2019 r.

Podatek u źródła w 2019 r. – rewolucyjne zmiany!Dodaj komentarz

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania bloga. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Poprzez zmianę w ustawieniach przeglądarki możliwe jest wyłączenie cookies, w takim wypadku nie będą zbierane żadne dane. Dowiedz się więcej w Regulaminie bloga.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close