MSztax stawki CIT 2019

STAWKI CIT W 2019 r.

Od stycznia obowiązują zmienione stawki w podatku CIT. Oprócz stawki podstawowej 19%, zaczną obowiązywać dwie stawki preferencyjne – 9% i 5%, Kto i na jakich zasadach może je stosować?

19%, 9% czy może 5%?

W 2019 r. przychody (dochody) podatników CIT prowadzących na terenie Polski i będących polskimi rezydentami podatkowymi mogą być opodatkowane przy zastosowaniu 3 stawek:

  • 19% – stawka podstawowa,
  • 9% – stawka preferencyjna dla mniejszych podmiotów,
  • 5% – stawka dla tzw. przychodów (dochodów) z kwalifikowanych praw IP.

Stawka 9% dla wybranych

Preferencyjna stawka 9% będzie przeznaczona dla małych podatników, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro. Dla przeliczenia tego progu stosujemy średni kursu euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy danego roku podatkowego. Tak obliczoną kwotę zaokrąglamy do 1 000 zł. W 2019 r. przychody nie mogą więc przekroczyć kwoty 5 135 000 zł.

Kto jest małym podatnikiem w CIT?

Mały podatnik to taki podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Kto może skorzystać ze stawki 9% w 2019 r.?

Ze stawki 9% CIT w 2019 r. może skorzystać np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która:

  • w 2018 r. wykazała przychód brutto (wraz z VAT) w łącznej kwocie 5 176 000 zł,
  • w 2019 r. wykazała przychód w łącznej kwocie 5 135 000 zł.

A co z VAT przy obliczaniu limitu za 2019 r.? Przepisy nie są do końca jasne, tam gdzie jest mowa o prawie do stawki 9% brak jest wskazania, że kwota 1 200 000 euro ma obejmować także VAT. Moim zdaniem, nie ma przeszkód by stawkę 9% stosowała taka spółka, która w 2019 r. osiągnęła przychód 1 200 000 euro netto. Inna sprawa, że w takiej sytuacji w 2020 r. taka spółka nie mogłaby stosować stawki 9%. W 2020 r. nie byłaby już małym podatnikiem.

Nowe spółki a 9% CIT?

Nowo założone spółki mają prawo do stosowania stawki 9% niezależnie od wysokości obrotu uzyskanego w pierwszym roku działalności. W kolejnym roku działalności stawka CIT będzie już uzależniona od tego czy spółka posiada status małego podatnika czy też nie.

Ograniczenia

Przepisy wprowadzają ograniczenia w stosowaniu 9%. Preferencyjna stawka ma zastosowanie tylko do tzw. innych zysków – a więc do dochodów z działalności operacyjnej. Dochody (przychody) z zysków kapitałowych nie mogę podlegać preferencyjnej stawce podatku.

W przypadku nowych spółek, stawka 9% nie może być stosowana przez te spółki, które powstały w wyniku przekształceń lub do których wniesiono aport.

Stawka 5% – dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Od 1 stycznia wprowadzono regulacje dotyczące tzw. IP box (Innovation box). Pozwalają one na opodatkowanie dochodów stawką 5% (!). Oczywiście, taka stawka nie dotyczy wszystkich osiąganych dochodów. Ma ona zastosowanie do dochodów ze sprzedaży lub licencjowania stworzonych programów komputerowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej.

Zasady korzystania z IP box’a opisaliśmy pod tym linkiem.

***

Rok 2019 przyniósł wiele zmian w podatkach. Na szczęście, część z nich jest korzystna dla przedsiębiorców!

Więcej o stawkach w CIT możesz przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Przeczytaj, więcej o zmianach w podatkach w 2019 r.:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w 2019 r.

Opodatkowanie kryptowalut w 2019 r.

Podatek u źródła w 2019 r. – rewolucyjne zmiany!

[ssba-buttons]

Opublikowano w kategorii CIT, Podatki i otagowano: , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *