podatek od kryptowalut

PODATKI OD KRYPTOWALUT OD 2019 R.: 5 NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PIT

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się przepisy dotyczące opodatkowania krypto. Kryptowaluty będą opodatkowane na podobnych zasadach jak zyski kapitałowe. Zmiany mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskiwanych od 1 stycznia 2019 r. Wbrew wcześniejszym projektom, zmiany nie będą działać wstecz – od 1 stycznia 2018 r.

#1 KRYPTOWALUTY JAKO WALUTA WIRTUALNA

Do końca 2018 r. dla potrzeb podatku dochodowego kryptowaluty są traktowane jako prawa majątkowe. Od 1 stycznia 2019 r. kryptowaluty uzyskają status waluty wirtualnej. Jednocześnie pojawia się definicja co tą walutą wirtualną jest, a co nią nie jest. W przypadku powszechnie wykorzystywanych krypto takich jak BTC, ETH, LTC etc. nie ma większych problemów z ich kwalifikacją. W praktyce, największy problem będzie dotyczył tokenów. Każdorazowo będzie trzeba analizować czy dany token jest tzw. security tokenem. W takim wypadku zyski będą inaczej rozliczane. Właściwa będzie stawka 19% ale inny będzie sposób rozliczania i prezentacji kosztów).

#2 PRZYCHODY Z ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH – ZYSKI Z KRYPTO OPODATKOWANE STAWKĄ 19%

Od 1 stycznia 2019 r. zyski z krypto będą traktowane jako rodzaj zysków kapitałowych. Oznacza to, że niezależnie od wartości zysków z krypto będą one opodatkowane stawką 19%. Obecnie, stawka to 18% lub 32% (jeżeli dochody przekraczają kwotę 85.528 zł). Co ważne podkreślenia, strata z krypto nie będzie mogła być rozliczona z dochodem z innych zysków kapitałowych – np. z akcji.

Zmiana kwalifikacji źródła przychodów będzie miała także wpływ na osoby prowadzące działalność gospodarczą. Do tej pory, zyski i straty z krypto uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej znajdowały się w jednym źródle przychodów z zyskami i stratami z tzw. działalności operacyjnej – np. z działalności programistycznej. Na bieżąco, w ciągu roku mogły być ze sobą kompensowane (co miało znaczeni zwłaszcza w przypadku straty na krypto). Od 1 stycznia 2019 r. zyski z krypto uzyskiwane w ramach działalności są wykazywane i rozliczane w oderwaniu od działalności gospodarczej. Inaczej będą zachowywać się rozliczenia kantorów i giełd.

Trzeba także pamiętać o daninie solidarnościowej – tj. o dodatkowym 4% podatku. Te dodatkowe 4% będzie naliczane tym wszystkim, których dochody (łączne dochody z krypto, działalności gospodarczej, krypto, etc.) przekraczają 1.000.000 zł. Od tej nadwyżki będzie pobierane dodatkowe 4% podatku.

#3 BRAK OPODATKOWANIA ZAMIANY KRYPTO NA KRYPTO

Zamiana krypto na krypto będzie neutralna dla celów podatku dochodowego. Oznacza to, że składanym zeznaniu rocznym nie będzie potrzeby wykazywania przychodów i kosztów wynikających z zamian krypto. Brak opodatkowania krypto na krypto nie oznacza jednocześnie, że nie ma potrzeby ewidencjonowania poszczególnych zamian. Niezależnie od zasad opodatkowania, konieczne jest posiadanie historii transakcji. Tak, jak do tej pory zapłata w krypto jest traktowana jako sprzedaż tej krypto.

#4 ROZLICZANIE KOSZTÓW NA BIEŻĄCO i ZAKAZ ROZLICZANIA STRATY

Kolejna zmiana dotyczy zasad rozpoznawania kosztów. Obecnie, z uwagi na niekonsekwencję organów skarbowych, były de facto 2 metody rozliczania kosztów. Od 1 stycznia 2019 r., będą (względnie) jasne zasady rozliczania kosztów.

Zgodnie z nowymi przepisami, kosztami będą wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie kryptowalut oraz koszty związane jej zbyciem (sprzedaż, zapłata za towary/usługi etc.). W ustawie jasno wskazano, że zakup krypto na giełdzie lub w kantorze także daje prawo do kosztów o ile posiadamy dokumenty potwierdzające zakup. W mojej ocenie historia z giełdy będzie wystarczającym dowodem.

Koszty, których nie wykorzystamy w danym roku, będą mogły być przeniesione na kolejny rok. Przepisy są nieprecyzyjne i przy niekorzystnej interpretacji, organy podatkowe mogą twierdzić, że koszty przenosimy tylko na „kolejny” rok. Taka interpretacja oznaczałby, że w przypadku hodlowania przez kilka lat koszty przepadałyby.

WAŻNE: pierwszy raz nierozliczone koszty zakupu/nabycia krypto, wykazujemy w PIT za 2019 r.

Jednocześnie, przepisy wprowadzają zakaz rozliczania straty. Będzie to miało znacznie szczególnie w tych sytuacjach, gdy zrezygnujemy z transakcji krypto i zrobimy to ze stratą.

#5 ZYSKI Z MININGU W 2019 R.

Tak, jak i do tej pory, zyski (dochody) z miningu będziemy rozliczać dopiero w przypadku sprzedaży wykopanego krypto. Różnica polega jednak na określeniu kosztów. Przepisy wskazują, że kosztami są jedynie koszty bezpośrednie związane z nabyciem krypto. Może to wprowadzać wątpliwości, co do zaliczenia do kosztów np. wartości koparek.

***

Rok 2019 przyniesie sporo zmian w opodatkowaniu krypto. Wprowadzenie stosunkowo jasnych zasad na pewno wpłynie korzystnie i stabilizująco na branżę. Inna kwestia to, to że zmiany nie zawsze są korzystne.

AKTUALIZACJA (04.03.2019): Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego, która zawiera kilka propozycji w zakresie opodatkowania transakcji kryptowalutowych. O planach możesz przeczytać w tekście Strategia rozwoju rynku kapitałowego a podatki.

AKTUALIZACJA 2020: Napisałam e-booka:) o podatkach w krypto! Możesz zapoznać się z mnim – klikając w grafikę poniżej:)

Podatek od kryptowalut

E-book – podatek od kryptowalut

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej możesz zrobić to tutaj:

Czy kryptowaluty są legalne?

Zwolnienie z PCC dla transakcji kryptowalutowych!

A miało być tak pięknie! (Ale nie jest najgorzej)*

O opodatkowaniu ICO – technologia kontra podatki

Jak rozliczyć podatkowo transakcję zamiany kryptowalut (krypto-krypto)?

albo skontaktować się ze mną mailowo: marcelina@msztax.pl

Opublikowano w kategorii PIT, Podatki i otagowano: , , .

6 Comments

 1. „Od 1 stycznia 2019 r. zyski z krypto uzyskiwane w ramach działalności są wykazywane i rozliczane w oderwaniu od działalności gospodarczej. ”
  Nie bardzo to rozumiem. Czy w takim razie jak mam firmę programistyczną i zajmuję się tradingiem kryptowalut, to trading rozliczam niezależnie od działalności jako osoba prywatna (nawet jeśli ta działalność jest wykonywana w „sposób ciągły i zorganizowany”)? Jeśli tak, to zakładam, że nawet jeśli żyję tylko z tradingu kryptowalut działalności zakładać nie muszę?

  • W przypadku posiadania firmy programistycznej i jednoczesnym prowadzeniu działalności tradingowej, przychody/koszty/dochody zw. z programowaniem będą wykazywane jako przychody z działalności gospodarczej a trading krypto w zupełnie innym zeznaniu (w innym PIT). Nie będą się one łączyć. Jeżeli chodzi o obowiązek „założenia” działalności gospodarczej, to zupełnie inna kwestia, która wynika z ustawy prawo przedsiębiorców i może się okazać, że konieczna będzie rejestracja i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne (inna kwestia czy będzie możliwość rozliczenia tych składek).

 2. Pani Marcelino,
  konkretne pytanie odnośnie:
  „WAŻNE: pierwszy raz nierozliczone koszty zakupu/nabycia krypto, wykazujemy w PIT za 2019 r.”
  -prowadzę 1 os. dział. gosp., otrzymuję zapłaty w krypto, trochę handluję. Na 31.12.2018 moja księgowa wyksięgowała z kosztów 2018 r. wartość krypto w magazynie (zapłaciłem większy podatek za grudzień). Gdzie mogę teraz uwzględnić te koszty (bo przecież ewidentnie będzie to kosztem sprzedanych w przyszłości (załóżmy w 2019 r.) kryptos?

  • Te „wyksięgowane koszty” na skutek tzw. remanentu będzie można rozliczyć w 2019 r. Jeżeli sprzeda Pan wszystkie posiadane krypto w 2019 to te „wyksięgowane koszty” wykaże Pan w rocznym PIT – one nie przepadną:)

 3. Pani Marcelino,
  Podam przykład:
  Osoba realizuje 100 wymian krypto-krypto dziennie. Raz w miesiącu wypłaca „urobek”.
  Pan Michał pytał czy konieczne jest założenie działalności jeśli osoba „żyje wyłącznie z tradingu”.
  Jak na tę chwilę wyglądają obowiązujące przepisy? Czy konieczne jest założenie działalności i na dobrą sprawę wykazywanie zerowych zysków (wszystkie zyski kwalifikowane są do przychodów kapitałowych i tak też rozliczane)
  Pozdrawiam!

  • Dzień dobry! Kwestia zakładania działalności jest dosyć specyfczna w przypadku tradingu krypto. Natomiast mim zdaniem, w przypadku zawodowego tradingu konieczne będzie założenie działałnościgospodarczej, opłacanie skłądek ZUS, etc. Jednocześnie wydatki inne niż na zakup krypto nie będą, w ocenie MF, kosztem. Mamy więc rozjazd w przepisach. Inną sprawą jest to czy faktycznie 100 wymian krypto/krypto to już działałność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *