RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH – na czym polega i jakie zmiany obowiązują od 2021 r.

W 2021 r. więcej osób skorzysta z możliwości opodatkowania tzw. ryczałtem. Jest to jedna z form opodatkowania przychodów, która może dać Ci wymierne korzyści podatkowe. Czy warto przejść na ryczałt? I czy zmiany dotkną również ryczałtu od przychodów z najmu?

Jak wygląda opodatkowanie przedsiębiorców? 4 możliwości opodatkowania

Zacznijmy od tego, że jeśli jesteś przedsiębiorcą, to Twoje przychody mogą być opodatkowane przy zastosowaniu 4 form opodatkowania:

 1. na zasadach ogólnych – tj. według skali podatkowej 17% i 32% (od dochodu powyżej kwoty 85 528 zł),
 2. podatkiem liniowym według jednolitej stawki 19%,
 3. zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych według różnych stawek (jest to tzw. ryczałt),
 4. w formie karty podatkowej.
  W związku ze zmianami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. więcej przedsiębiorców będzie mogło korzystać z tzw. ryczałtu. Być może jest to dobry moment, żeby rozważyć zmianę formy opodatkowania i przejść na ryczałt!

Na czym polega ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt – a precyzyjniej, zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – jest uproszczoną formą opodatkowania. Główną cechą zryczałtowanego opodatkowania dochodów jest brak możliwości odliczenia ponoszonych kosztów. Oznacza to, że opodatkowaniu podlega przychód (czyli cała kwota otrzymana od kontrahenta minus VAT), a nie dochód (czyli przychód pomniejszony o koszty). Odliczeniu podlegają tylko składki na ZUS, wpłaty na IKZE, ulga rehabilitacyjna i ulga na internet, a także darowizny na określone cele.

Co istotne, płacąc ryczałt, nie można rozliczyć się wspólnie z żoną/mężem (wyjątek to ryczałt od najmu prywatnego).

Brak możliwości odliczenia kosztów oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem rekompensują jednak stosunkowo niskie stawki podatku zawierające się w przedziale od 2% do 20%. Wysokość stawki ryczałtu uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności.

WAŻNE! W przypadku niektórych rodzajów działalności stawki podatku po 1.02.2021 r. zostały obniżone!

Dodatkowo, zdecydowaną zaletą ryczałtu jest uproszczona księgowość. Przy wyborze tej formy opodatkowania nie trzeba prowadzić księgi przychodów i rozchodów. Wystarczy prowadzić ewidencję przychodów, na podstawie której oblicza się kwotę podatku.

RYCZAŁT: Co zmieni się po 1 stycznia 2021 r.?

1) opodatkowanie ryczałtem od 2021 r. – Wyższy limit przychodów
Nowe przepisy znacznie zwiększają kwotę limitu przychodów, do którego możemy korzystać z ryczałtu. Aktualnie próg ten wynosi 250 000 euro rocznie. W nowym roku limit wynosi aż 2 000 000 euro rocznie!
2) opodatkowanie ryczałtem od 2021 r. – obniżenie stawek podatku oraz objęcie ryczałtem nowych usług
Dobrą wiadomością jest również obniżenie części stawek podatku:
z 20% do 17% – w zakresie przychodów osiąganych przez osoby wykonujące wolne zawody,
z 17% do 15% – m.in. w zakresie świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1)
oraz objęcie tą formą opodatkowania nowych grup usług, które dotychczas były z niego wykluczone – np. przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1) – stawka 10%.
3) opodatkowanie ryczałtem od 2021 r. – Najem nieruchomości w działalności na ryczałcie (!)
Największą rewolucją jest jednak umożliwienie stosowania ryczałtu w stosunku do przychodów z najmu nieruchomości osiąganych w ramach działalności gospodarczej. Stawki podatku będą identyczne jak w przypadku najmu prywatnego, tj. 8,5% do przychodów do kwoty 100.000 zł rocznie oraz 12,5% od przychodów ponad tę kwotę.
Szerzej o ryczałcie od wynajmu piszemy w tym artykule: Ryczałt od wynajmu nieruchomości w ramach działalności – rewolucyjne zmiany od 2021 (!)


Dzięki zmianom, które zaczną obowiązywać od 1.01.2021 r. zakończą się spory z fiskusem dotyczące granicy między zarządzaniem majątkiem prywatnym a prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli jesteś właścicielem kilku mieszkań to od 1.01.2021 r. możesz rozliczać się w formie ryczałtu bez obaw o zakwestionowanie rozliczenia. Ocenie fiskusa nie będą podlegały okoliczności towarzyszące zawieranym przez Ciebie umowom najmu – stopień zorganizowania, zaangażowania, itd. Bez znaczenia będzie też liczba wynajmowanych nieruchomości. Nowe przepisy pozwalają na korzystanie z ryczałtu w stosunku do przychodów z najmu nieruchomości niezależnie od tego, czy najem spełnia definicję działalności gospodarczej czy też nie.

Jeżeli więc nie prowadzisz działalności gospodarczej albo prowadzisz działalność gospodarczą polegającą wyłącznie na najmie nieruchomości, możesz stosować ryczałt według stawek 8,5%/12,5%.

UWAGA: Nie jest możliwe „mieszanie” różnych form opodatkowania i stosowanie ich do tego samego źródła przychodów. Jeśli wybierzesz opodatkowanie ryczałtem przychodów z najmu nieruchomości, które wynajmujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie możesz do pozostałych przychodów z działalności stosować podatku liniowego.

Jeśli jednak przychody z najmu nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, możesz korzystać ze stawki 8,5%/12,5% w ramach najmu prywatnego, a od przychodów z działalności płacić podatek liniowy 19%.

Jaki podatek od przychodów z najmu w 2021 r.?

Podsumowując, od 1 stycznia 2021 r. możliwe są następujące opcje:

NAJEM W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJNAJEM PRYWATNY
zasady ogólne – 17%/32% (opodatkowanie wraz z pozostałymi dochodami z działalności) albozasady ogólne – 17%/32%
podatek liniowy – 19% (opodatkowanie wraz z pozostałymi dochodami z działalności)X (podatek liniowy zarezerwowany jest wyłącznie dla przychodów z działalności gospodarczej)
„ryczałt” według stawki 8,5%/12,5% (od nadwyżki ponad 100.000 zł) – pod warunkiem, że pozostałe przychody z działalności również opodatkowane są ryczałtem„ryczałt” według stawki 8,5%/12,5% (od nadwyżki ponad 100.000 zł)

Czy warto zmienić formę opodatkowania w 2021 r.?

Wszystko zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Przejście na ryczałt może okazać się korzystne, jeśli:

 • nie ponosisz zbyt wielu wydatków, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • w przypadku najmu – posiadane przez Ciebie nieruchomości są już zamortyzowane,
 • nie korzystasz z ulgi IP Box ani ulgi B+R,
 • nie odliczasz ulgi prorodzinnej (tzw. ulgi na dzieci),
 • zależy Ci na obniżeniu dochodów podlegających pod dodatkowy 4% podatek – daninę solidarnościową.

Do kiedy zgłosić ryczałt?

Jeśli chciałbyś korzystać z ryczałtu, musisz zgłosić ten fakt właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Oświadczenie o wyborze ryczałtu należy złożyć:

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy w roku podatkowym przychód, albo
 • do końca roku – jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz dopiero w grudniu.

Oznacza to, że jeżeli już w styczniu osiągniesz przychód, który chciałbyś opodatkować ryczałtem, czas na zgłoszenie upłynie 20 lutego. Termin zgłoszenia jest nieprzekraczalny. Jeśli nie zdążysz złożyć zgłoszenia, stracisz możliwość skorzystania z ryczałtu w całym roku podatkowym.

Nie zgłaszamy jedynie ryczałtu z najmu prywatnego – oświadczeniem jest pierwsza wpłacona przez Ciebie zaliczka na podatek.

***

Jeżeli masz wątpliwości, czy możesz korzystać z ryczałtu w 2021 r. lub nie wiesz, jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza – napisz do nas (sylwia@msztax.pl).

Może zainteresować Cię także artykuł:

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Czy umowa deweloperska daje prawo do ulgi mieszkaniowej?

Opublikowano w kategorii Podatki i otagowano: , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *