DANINA SOLIDARNOŚCIOWA – PODATEK DLA NAJBOGATSZYCH

Rok 2019 przyniósł wiele zmian w przepisach podatkowych. Jedną z istotniejszych z ekonomicznego punktu widzenia jest wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. daniny solidarnościowej, czyli dodatkowego obciążenia podatkowego dla najbogatszych osób. Środki pozyskane z tytułu daniny solidarnościowej przeznaczone mają zostać na zasilenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Choć nowe obciążenie nazywane jest daniną, w rzeczywistości, możemy powiedzieć, że jest to nowa stawka podatku dochodowego.

O tym, dlaczego danina solidarnościowa jest w rzeczywistości podatkiem, pisaliśmy tutaj.

Danina solidarnościowa, czyli nowy podatek dla najbogatszych

Najlepiej zarabiające osoby od 2019 r. muszą liczyć się z dodatkowym obciążeniem wynoszącym 4% od dochodu przekraczającego 1 mln zł w skali roku. Oznacza to w uproszczeniu, że na każdy kolejny 1 mln zł dochodu, na podatnika nałożony zostanie dodatkowy podatek w kwocie 40 tys. zł.

Danina solidarnościowa będzie występować przy tym równolegle obok dotychczasowych zasad opodatkowania. Oznacza to, że począwszy od roku 2019 r. dla osób fizycznych osiągających dochód przekraczający 1 mln zł i rozliczających się z urzędem skarbowym według skali podatkowej wprowadzona została dodatkowa, trzecia już stawka podatkowa na poziomie 36%.

Nowego podatku nie unikną także osoby rozliczające się z urzędem skarbowym według liniowej stawki 19%. W stosunku do tych osób przekroczenie progu 1 mln zł dochodu będzie wiązać się ze stopniowym wzrostem efektywnej stawki opodatkowania, która wynosić będzie na przykładzie:
– dla dochodu 2 mln zł – 21%,
– dla dochodu 3 mln zł – 21,67%
– dla dochodu 4 mln zł – 22%;
– dla dochodu 5 mln zł – 22,20%;
– dla dochodu 10 mln zł – 22,60%, etc.

Co podlega opodatkowaniu daniną solidarnościową?

Daniną solidarnościową są objęte dochody osób fizycznych osiągane z tytułu:

  • stosunku pracy (tj. na podstawie umowy o pracę);
  • umowy zlecenia (w tym kontraktu menedżerskiego);
  • dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (tzw. CFC);
  • odpłatnego zbycia udziałów i akcji;
  • sprzedaży kryptowalut,
  • działalności gospodarczej (opodatkowanej zarówno według skali, jak i stawką liniową) prowadzonej:
    – w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w tym z tytułu udziału w zysku spółki cywilnej);
    – za pośrednictwem spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej).

Nowym obciążeniem podatkowym nie będą przy tym objęte dochody m. in. z tytułu:
1) dywidendy;
2) odsetek od pożyczek (osiąganych poza działalnością gospodarczą);
3) odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
4) zbycia nieruchomości (o ile zbycie następuje poza działalnością gospodarczą).

Nowe zasady opodatkowania w największym stopniu dotkną zapewne przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (także w ramach spółki cywilnej), bądź z wykorzystaniem spółek osobowych. Dodatkowy podatek nie będzie z kolei płacony przez osoby osiągające dochód z biznesu prowadzonego za pośrednictwem spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej), w zakresie dywidend. Nie można więc wykluczyć, że nowy podatek wpłynie na chęć zmiany struktury bądź formy prawnej biznesu w celu uniknięcia dodatkowych obciążeń. Skłaniać do tego może także między innymi ostatnio wprowadzona 9% stawka CIT dla małych podatników.

Więcej o stawkach CIT w 2019 r. przeczytasz tutaj.

Danina solidarnościowa – zasady płatności

Podatnicy zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej będą musieli to zrobić do 30 kwietnia kolejnego roku, tj. wraz ze złożeniem rocznej deklaracji PIT. Z wagi na fakt, że daninie solidarnościowej podlegają dochody uzyskane od 1 stycznia 2019 r., obowiązek złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłaty tego nowego podatku podlegać będzie wykonaniu po raz pierwszy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Danina solidarnościowa nie jest objęta przy tym obowiązkiem odprowadzania zaliczek do urzędu skarbowego w trakcie roku. Oznacza to, że każdy kogo dochody przekraczają 1.000.000 zł dochodu musi samodzielnie obliczyć daninę solidarnościową, złożyć deklarację i zapłacić podatek.

Jak obliczyć daninę solidarnościową?

Przy obliczaniu nowego podatku, pod uwagę brane są dochody wykazywane w poszczególnych zeznaniach podatkowych. Oznacza to, że żeby ustalić czy jesteśmy zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej i w jakiej wysokości będzie to podatek, należy:
1) zsumować przychody z odpowiednich zeznań podatkowych;
2) pomniejszyć je o koszty podatkowe, składki ZUS i inne właściwe odliczenia;
3) ustalić wysokość nadwyżki powyżej 1 mln zł;
4) obliczyć 4% wyżej ustalonej kwoty.

Nowy podatek – nowe wątpliwości

Ministerstwo Finansów w celu usunięcia wątpliwości podatników co do zasad stosowania i rozumienia nowych przepisów zdecydowało się opublikować wyjaśnienia dotyczące daniny solidarnościowej, które można znaleźć pod tym linkiem (UWAGA: na razie jest to jedynie projket objaśnień, nie ma ich ostatcznej wersji). Mając jednak na względzie zasady obliczania daniny solidarnościowej, w tym w szczególności kwestie odliczeń od dochodu, nie można wykluczyć, że część podatników nawet pomimo wydanych wyjaśnień może mieć w dalszym ciągu wątpliwości co do sposobu wyliczenia podatku.

***

Jeżeli masz pytania odnośnie daniny solidarnościowej – napisz do mnie (marcelina@msztax.pl).

***

Więcej o podatkach w 2019 r. możesz przeczytać tutaj:

OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2019 R.

Czy programista może skorzystać z IP box?

 

[ssba-buttons]

Opublikowano w kategorii PIT, Podatki i otagowano: , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *