DANINA SOLIDARNOŚCIOWA – PODATEK DLA NAJBOGATSZYCH

Rok 2019 przyniósł wiele zmian w przepisach podatkowych. Jedną z istotniejszych z ekonomicznego punktu widzenia jest wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. daniny solidarnościowej, czyli dodatkowego obciążenia podatkowego dla najbogatszych osób. Środki pozyskane z tytułu daniny solidarnościowej przeznaczone mają zostać na zasilenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Choć nowe obciążenie nazywane jest daniną, w rzeczywistości, możemy powiedzieć, że jest to nowa stawka podatku dochodowego.

O tym, dlaczego danina solidarnościowa jest w rzeczywistości podatkiem, pisaliśmy tutaj.

Danina solidarnościowa, czyli nowy podatek dla najbogatszych

Najlepiej zarabiające osoby od 2019 r. muszą liczyć się z dodatkowym obciążeniem wynoszącym 4% od dochodu przekraczającego 1 mln zł w skali roku. Oznacza to w uproszczeniu, że na każdy kolejny 1 mln zł dochodu, na podatnika nałożony zostanie dodatkowy podatek w kwocie 40 tys. zł.

Danina solidarnościowa będzie występować przy tym równolegle obok dotychczasowych zasad opodatkowania. Oznacza to, że począwszy od roku 2019 r. dla osób fizycznych osiągających dochód przekraczający 1 mln zł i rozliczających się z urzędem skarbowym według skali podatkowej wprowadzona została dodatkowa, trzecia już stawka podatkowa na poziomie 36%.

Nowego podatku nie unikną także osoby rozliczające się z urzędem skarbowym według liniowej stawki 19%. W stosunku do tych osób przekroczenie progu 1 mln zł dochodu będzie wiązać się ze stopniowym wzrostem efektywnej stawki opodatkowania, która wynosić będzie na przykładzie:
– dla dochodu 2 mln zł – 21%,
– dla dochodu 3 mln zł – 21,67%
– dla dochodu 4 mln zł – 22%;
– dla dochodu 5 mln zł – 22,20%;
– dla dochodu 10 mln zł – 22,60%, etc.

Co podlega opodatkowaniu daniną solidarnościową?

Daniną solidarnościową są objęte dochody osób fizycznych osiągane z tytułu:

  • stosunku pracy (tj. na podstawie umowy o pracę);
  • umowy zlecenia (w tym kontraktu menedżerskiego);
  • dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (tzw. CFC);
  • odpłatnego zbycia udziałów i akcji;
  • sprzedaży kryptowalut,
  • działalności gospodarczej (opodatkowanej zarówno według skali, jak i stawką liniową) prowadzonej:
    – w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w tym z tytułu udziału w zysku spółki cywilnej);
    – za pośrednictwem spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej).

Nowym obciążeniem podatkowym nie będą przy tym objęte dochody m. in. z tytułu:
1) dywidendy;
2) odsetek od pożyczek (osiąganych poza działalnością gospodarczą);
3) odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
4) zbycia nieruchomości (o ile zbycie następuje poza działalnością gospodarczą).

Nowe zasady opodatkowania w największym stopniu dotkną zapewne przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (także w ramach spółki cywilnej), bądź z wykorzystaniem spółek osobowych. Dodatkowy podatek nie będzie z kolei płacony przez osoby osiągające dochód z biznesu prowadzonego za pośrednictwem spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej), w zakresie dywidend. Nie można więc wykluczyć, że nowy podatek wpłynie na chęć zmiany struktury bądź formy prawnej biznesu w celu uniknięcia dodatkowych obciążeń. Skłaniać do tego może także między innymi ostatnio wprowadzona 9% stawka CIT dla małych podatników.

Więcej o stawkach CIT w 2019 r. przeczytasz tutaj.

Danina solidarnościowa – zasady płatności

Podatnicy zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej będą musieli to zrobić do 30 kwietnia kolejnego roku, tj. wraz ze złożeniem rocznej deklaracji PIT. Z wagi na fakt, że daninie solidarnościowej podlegają dochody uzyskane od 1 stycznia 2019 r., obowiązek złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłaty tego nowego podatku podlegać będzie wykonaniu po raz pierwszy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Danina solidarnościowa nie jest objęta przy tym obowiązkiem odprowadzania zaliczek do urzędu skarbowego w trakcie roku. Oznacza to, że każdy kogo dochody przekraczają 1.000.000 zł dochodu musi samodzielnie obliczyć daninę solidarnościową, złożyć deklarację i zapłacić podatek.

Jak obliczyć daninę solidarnościową?

Przy obliczaniu nowego podatku, pod uwagę brane są dochody wykazywane w poszczególnych zeznaniach podatkowych. Oznacza to, że żeby ustalić czy jesteśmy zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej i w jakiej wysokości będzie to podatek, należy:
1) zsumować przychody z odpowiednich zeznań podatkowych;
2) pomniejszyć je o koszty podatkowe, składki ZUS i inne właściwe odliczenia;
3) ustalić wysokość nadwyżki powyżej 1 mln zł;
4) obliczyć 4% wyżej ustalonej kwoty.

Nowy podatek – nowe wątpliwości

Ministerstwo Finansów w celu usunięcia wątpliwości podatników co do zasad stosowania i rozumienia nowych przepisów zdecydowało się opublikować wyjaśnienia dotyczące daniny solidarnościowej, które można znaleźć pod tym linkiem (UWAGA: na razie jest to jedynie projket objaśnień, nie ma ich ostatcznej wersji). Mając jednak na względzie zasady obliczania daniny solidarnościowej, w tym w szczególności kwestie odliczeń od dochodu, nie można wykluczyć, że część podatników nawet pomimo wydanych wyjaśnień może mieć w dalszym ciągu wątpliwości co do sposobu wyliczenia podatku.

***

Jeżeli masz pytania odnośnie daniny solidarnościowej – napisz do mnie (marcelina@msztax.pl).

***

Więcej o podatkach w 2019 r. możesz przeczytać tutaj:

OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2019 R.

Czy programista może skorzystać z IP box?

 Dodaj komentarz

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania bloga. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Poprzez zmianę w ustawieniach przeglądarki możliwe jest wyłączenie cookies, w takim wypadku nie będą zbierane żadne dane. Dowiedz się więcej w Regulaminie bloga.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close