Czym jest działalność B+R

Na czym polega działalność B+R i co ma wspólnego z podatkami?

Jak zapewne wiesz, nasze Państwo wspiera innowacyjnych przedsiębiorców – a więc tych, którzy prowadzą działalność B+R. Takie podmioty mogą korzystać z ulgi B+R, IP Boxa czy 50% kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Z tych preferencji mogą korzystać Ci, którzy prowadzą działalność B+R? Co jednak kryje się pod tym skrótem?

O podatkowych preferencjach dla innowacyjnych przedsiębiorców możesz przeczytać w także w tych artykułach:

Na czym polega działalność B+R?

Działalność B+R (czy też działalność R& D) to wszystkie działania nakierowane na zwiększenie stanu wiedzy i rozwój danej dziedziny.

Z definicji ustawowej wynika, że jest to działalność:

 • twórcza;
 • obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe;
 • podejmowana w sposób systematyczny;
 • podejmowana w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Uwaga! Działalność nie musi obejmować zarówno badań naukowych, jak i prac rozwojowych – może ona polegać na prowadzeniu jedynie badań naukowych albo samych prac rozwojowych. Nie ma również przeszkód, aby oba rodzaje działalności łączyć.

Działalnością badawczą są:

 • badania podstawowe, na które składają prace empiryczne lub teoretyczne; ich celem jest przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 • badania aplikacyjne, czyli prace, których celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności; nastawione są na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Przez prace rozwojowe rozumie się natomiast nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Pracami rozwojowymi będzie w szczególności opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych.

Pracami B+R nie są zatem rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Działalnością badawczo-rozwojową nie jest przy tym jakakolwiek działalność badawcza i rozwojowa, ale taka, którą charakteryzują pozostałe cechy – twórczy i systematyczny charakter oraz podejmowanie w określonym celu.

Działalność B+R – prace muszą mieć twórczy charakter.

Prace te muszą mieć charakter twórczy, tzn. skutkiem działalności B+R musi być coś unikatowego i niepowtarzalnego. Organy podatkowe prace twórcze charakteryzują jako aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań. Nie musi to być jednak przełomowe odkrycie lub wynalazek. Wystarczy, że efekt prac pozwoli wyróżnić produkt lub usługę od produktów/usług oferowanych na rynku.

Element twórczy nie musi przy tym dotyczyć bezpośrednio produktu lub usługi. Unikatowość może wynikać także z innowacyjnego i autorskiego modelu sprzedażowego, procesu produkcyjnego lub innego procesu biznesowego wprowadzonego w firmie.

Jednocześnie, jak wskazuje podręcznik Frascati, z działalności B+R „należy wykluczyć każde wykorzystanie już dostępnej wiedzy (adaptacja, dostosowanie do potrzeb itd.), które nie pociąga za sobą próby poszerzenia aktualnego stanu wiedzy (brak nowatorskości).

Działalność B+R – prace muszą być systematyczne.

Prace te muszą być również systematyczne. Chodzi po prostu o to, że powinny być prowadzone w uporządkowany oraz regularny sposób. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Dla oceny, czy praca jest systematyczna długość trwania projektu, ma drugorzędne znaczenie. Prace badawczo-rozwojowe powinny mieć charakter projektowy, a ich przebieg był dokumentowany. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że działania, które mają charakter incydentalny (jednostkowy, nierozciągnięty w czasie) lub które są podejmowane doraźnie, nie spełniają przesłanki systematyczności.

Działalność B+R – prace muszą mieć wyznaczony cel.

Istotny jest również cel prac B+R. Ważne, aby powstało coś nowego, co zwiększa ogólnie dostępne zasoby wiedzy na świecie. Zdobyta wiedza musi być nowa z perspektywy otoczenia konkurencyjnego, a nie tylko dla podatnika.

Co więcej, nowy zasób wiedzy musi przekładać się na stworzenie nowych zastosowań. Oznacza to, że innowacją będzie coś, co przyniesie klientowi nowe funkcjonalności, do których do tej pory nie miał dostępu. Innowacją będzie również coś, co pozwoli świadczyć usługi albo sprzedawać produkty jakościowo lepsze, albo takie same tylko w sposób tańszy (np. w wyniku usprawnienia linii produkcyjnej).

Udowodnienie, iż podejmowane działania charakteryzują się wymienionymi cechami, spoczywa na podatniku (przedsiębiorcy). W związku z tym niezwykle ważne jest posiadanie właściwej dokumentacji potwierdzającej charakter prowadzonej działalności.

Jakie mogą być przykładowe działalności B+R w IT?

Na podstawie wydanych interpretacji indywidualnych, a także podręcznika Frascati za przykłady działalności B+R można wskazać:

 • tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków;
 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach;
 • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń;
 • tworzenie prototypowych rozwiązań informatycznych;
 • opracowanie koncepcji silnika sklepu internetowego;
 • stworzenie medycznej platformy informatycznej łączącej pacjentów z lekarzami;
 • usprawnienie i automatyzacja systemu zarządzania pracami zespołu pracowników klienta.

O przykładach działalności B+R piszemy także w tym artykule:

Przykłady działalności B+R

Co nie jest działalnością B+R?

Działalnością B+R nie jest np. wdrożenie oprogramowania, tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych albo rutynowa konserwacja komputerów i oprogramowania.

***

Jak widzisz, określenie czy jakieś prace możemy zaliczyć do B+R nie jest łatwe – jednak warto przeanalizować prace prowadzone w Twojej formie i wyodrębnić te, które pozwolą na skorzystanie z ulgi B+R, IP Box, czy pozwolą Ci płacić więcej pracownikom bez zwiększania ich wynagrodzenia brutto.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz do nas!


Opublikowano w kategorii CIT, Innowacje, PIT, Podatki i otagowano: , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *