Przykłady projektów B+R

IP BOX – Przykłady projektów B+R

Nie wiesz czy Twoja firma może skorzystać z preferencyjnej 5% stawki podatkowej? Ministerstwo Przedsiębiorczości pokazuje przykładowe projekty, które pozwolą na skorzystanie z IP BOX! Przewodnik Ministerstwa Przedsiębiorczości jest krótki, jednak pokazuje co możemy zaliczyć do prac badawczo-rozwojowych.

Poniżej zaprezentowane zostały przykłady projektów, które w ocenie Ministerstwa Przedsiębiorczości mogą skorzystać z IP Box. Są to jedynie przykłady, które pokazują jakie projekty można zakwalifikować do działalności B+R. Projektów B+R jest znacznie więcej i w kolejnych wpisach podzielimy się nimi.  

PRZYKŁAD 1 – MEBLE TO WZORY UŻYTKOWE

Przedsiębiorca produkujący meble ma zamiar unowocześnić swoją ofertę. Zleca więc laboratorium badawczemu opracowanie nowego modelu fotela wypoczynkowego. Po wykonaniu badań przez laboratorium badawcze przedsiębiorca rejestruje wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym, po czym rozpoczyna produkcję foteli zgodnie z zarejestrowanym wzorem. Przychody uzyskane ze sprzedaży foteli oraz koszty, które doprowadziły do uzyskania tych przychodów (koszty zlecenia badań do laboratorium, koszty rejestracji wzoru przemysłowego, koszty produkcji nowych foteli) są ewidencjonowane odrębnie od innych przychodów i kosztów (starsze modele mebli). Dochody uzyskane ze sprzedaży nowych foteli są opodatkowane niższą 5%-ową stawką podatkową
 

PRZYKŁAD 2 -PATENT NA KLOCKI

Przedsiębiorca produkujący zabawki posiada patent na wynalazek plastyczne klocki dla dzieci i udziela innym producentom zabawek licencji na ten wynalazek. Uzyskany w związku z tym dochód (przychody z opłat licencyjnych minus koszty uzyskania licencji czyli koszty badań, prac rozwojowych, które doprowadziły do uzyskania patentu na wynalazek lub koszty zakupu patentu) podlega 5%-owej stawce podatku.
 

PRZYKŁAD 3 – PATENT NA SILNIK SAMOCHODOWY

Producent samochodów prowadzi badania lub prace rozwojowe nad ekologicznym silnikiem – mniej paliwożernym i emitującym mniej spalin niż tradycyjny silnik spalinowy. Uzyskany w wyniku procesu badawczego wynalazek – ekosilnik zostaje zgłoszony do Urzędu Patentowego. Urząd wszczyna postępowanie o uzyskanie patentu. W tym czasie, nie czekając na zakończenie postępowania patentowego, firma rozpoczyna produkcję samochodów, w których montuje ekosilnik. Przychody ze sprzedaży samochodów, w części proporcjonalnej do przychodów ze sprzedaży ekosilnika oraz koszty ich uzyskania (koszty badań lub prac rozwojowych, koszy procesu patentowania wynalazku, koszty produkcji ekosilnika) firma wyodrębnia w księgach rachunkowych. Stawka podatku CIT od dochodu wykazanego w odrębnej ewidencji księgowej wynosi 5%. Przedsiębiorca nie będzie musiał czekać ze stosowaniem ulgi do momentu gdy uzyska patent. W przypadku jednak, gdyby nie udało mu się finalnie uzyskać patentu EKOCAR będzie musiał zapłacić wstecz zaległy podatek.
  Zaprezentowane przykłady pokazują jak wielu przedsiębiorców może skorzystać z niższego opodatkowania. W każdej branży można prowadzić prace B+R, których efektem jest uzyskanie np. patentu lub wzoru użytkowego. Posiadanie praw własności intelektualnej (użytkowej) pozwoli nam znacznie ograniczyć podatek dochodowy.  

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości znajdziesz pod tym linkiem.

O IP Box przeczytasz także tutaj: INNOVATION BOX – 5% PODATEK DOCHODOWY

[ssba-buttons]
Opublikowano w kategorii CIT, PIT, Podatki i otagowano: , , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *