Nie będzie zniesienia limitów składek ZUS

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawa znosząca limit składek ZUS została uchwalona w nieprawidłowym trybie i przez to jest niekonstytucyjna. Co to oznacza?

 

Limit składek ZUS

 

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady pobierania składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z tą ustawą, roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2018 r. trzydziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 133.290 zł. Miesięcznie jest to więc kwota 11.107,50 zł.

 

Jeżeli więc w danym roku nasze wynagrodzenie brutto przekracza tę kwotę, to składki na ubezpieczenie nie są pobierane od nadwyżki ponad tę kwotę. W praktyce więc nasze wynagrodzenie netto wzrasta – wynagrodzenie „na rękę” jest wyższe.

 

Ustawa, którą zajmował się Trybunał Konstytucyjny znosiła ten limit. Jeżeli ustawa weszłaby w życie to składki na ubezpieczenia społeczne byłyby pobierane zawsze – niezależnie od wysokości wynagrodzenia.

 

Czy wyrok zamyka możliwość zmian w przyszłości?

 

Niestety Trybunał Konstytucyjny zajmował się jedynie formalnym procesem uchwalania ustawy – tj. weryfikował czy proces ustawodawczy był prawidłowy. Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się czy zniesienie limitu ustalania podstawy oskładkowania jest konstytucyjne.

 

Oznacza to, że w przyszłości rządzący mogą ponownie próbować uchwalić ustawę o takiej samej treści. Tym razem jednak przestrzegając wszystkich wymogów formalnych.

[ssba-buttons]

Opublikowano w kategorii Ubezpieczenia społeczne i otagowano: , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *