ZMIANY W PIT W 2020 R.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, podatników PIT czeka w 2020 r. kilka korzystnych zmian. Zmiany, o których mowa to między innymi obniżenie stawki podatku PIT do 17% oraz wprowadzenie zwolnienia podatkowego dla pracowników do 26 roku życia. Dobrą wiadomością dla podatników jest także to, że Ministerstwo Finansów wycofało się (przynajmniej na razie) z szeroko krytykowanego zamiaru wprowadzenia tzw. testu przedsiębiorcy.

Niestety, wiemy już także, że wprowadzone zostaną także niekorzystne zmiany – związane z wprowadzeniem tzw. obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (tzw. obowiązkowy split-payment).

UWAGA: Artykuł został przygotowany na podstawie informacji wskazywanych przez Ministrestwo Finansów lub w oparciu o projekty ustaw. Artykuł jest aktualizowany na bieżąco – jednak może zdażyć się tak, że projekt różni się od ostatcznie przyjetej ustawy. Dlatego zawsze upewnij się o jakim stanie prawnym mówimy.

Niższy PIT w 2020 r.

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, od 2020 r. do ustawy o PIT wprowadzona zostanie dodatkowa, trzecia stawka podatkowa dla osób rozliczających się według skali podatkowej. Obecnie, ustawa o PIT przewiduje dwie stawki podatkowe i daninę solidarnościową:

  • 18% dla dochodu do 85 528 zł,
  • 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł,
  • 36% od nadwyżki dochodu ponad 1 000 000 zł

Więcej o daninie solidarnościowej możesz przeczytać w moim wpisie:

Danina solidarnościowa – podatek dla najbogatszych.

Zgodnie z zapowiedziami, od 2020 r., wprowadzona zostanie dodatkowa stawka 17%, która będzie miała zastosowanie dla dochodu do kwoty 42 764 zł, a więc do połowy dotychczasowego limitu kwotowego pierwszego progu podatkowego. Dla nadwyżki ponad kwotę 42 764 zł zastosowanie znajdą dotychczasowe zasady opodatkowania, a więc stawka 18% dla dochodu od 42 765 zł do 85 528 zł, a następnie stawka 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł. Mając na względzie fakt, że obowiązują już przepisy dotyczące daniny solidarnościowej, która dotyczy dochodów ponad kwotę 1 mln zł w skali roku, podatnicy dokonujący rozliczenia podatku dochodowego od 2020 r. mogą tylko w zakresie skali podatkowej mieć do czynienia aż z czterema progami zwiększającymi stopniowo obciążenie podatkowe.

Od kiedy 17% PIT?

Zapowiedzi Ministerstwa Finansów wskazują, że 17% stawka PIT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że podatnicy nową stawkę podatku uwzględnią dopiero w stosunku do dochodów osiągniętych w roku 2020 r.

Zwolnienie z PIT dla pracowników do 26 roku życia

Zmianą na korzyść podatników, obok obniżonej stawki 17%, ma być także zniesienie podatku dochodowego dla pracowników do 26 roku życia. Istotną kwestią jest ograniczenie zwolnienia –zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, znajdzie ono zastosowanie tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i do kwoty 85 528 zł przychodu (a więc do pierwszego progu). Po przekroczeniu tej kwoty, młody pracownik zacznie płacić podatek według ogólnych zasad.

UWAGA: zgodnie z projketem z dnia 13 czerwca 2019 r. przepisy wejdą w życie już 1 siernia 2019 r i już od 2019 r. można będzie skorzystać ze zwolnienia. W 2019 r. zwolnienie ma dotyczyć  jednak kwoty przychodu 35 636,67 zł

Projekt ustawy z 13 czerwca 2019 r. zakłada, że zwolnienie z PIT dla pracowników do 26 roku życia ma zacząć obowiązywać już od przychód uzyskanych od 1 sieprnia 2019 r.

Co ciekawe, wbrew wcześniejszym zapowiedziom zwolnienie ma dotyczyć także umów zlecenie, a nie wyłącznie umów o pracę jak pierwotnie wskazywano.

Projekt dostępny jest tutaj.

Ministerstwo Finansów rezygnuje z testu przedsiębiorcy (przynajmniej na razie)

Ministerstwo Finansów jakiś czas temu zapowiedziało weryfikację osób prowadzących działalność gospodarczą poprzez tzw. test przedsiębiorcy. Bliżej nieokreślona formuła weryfikacji przedsiębiorców przez pryzmat ilości wystawianych faktur oraz sposobu prowadzenia działalności miała mieć na celu ocenę, czy dana osoba nie nadużywa 19% liniowej stawki podatku, z której mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy. Wypowiedzi wskazywały na to, że za nadużywających prawa do liniowej stawki podatku uważane byłyby w szczególności osoby współpracujące wyłącznie z jednym kontrahentem zwłaszcza wystawiające tylko jedną fakturę na powtarzalną usługę na rzecz jednego kontrahenta. A więc w praktyce, wielu samozatrudnionych np. w branży IT.

W ogniu fali krytyki Ministerstwo ostatecznie wycofało się z zapowiedzi wprowadzenia testu przedsiębiorcy, natomiast podkreśliło równocześnie, że skupi się na wykorzystaniu dotychczasowych rozwiązań przewidzianych przez przepisy w celu weryfikacji tego, czy dany przedsiębiorca w rzeczywistości prowadzi działalność gospodarczą. Wszystko wskazuje więc na to, że Ministerstwo prawdopodobnie mimo wszystko dążyć będzie do prób przekwalifikowania działalności gospodarczej na etat, na co warto się już teraz przygotować.

To, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało odejście od testu przedsiębiorcy nie wyklucza kontroli przedsiębiorców prowadzonych na podstawie dotychczasowych przepisów.

 

[ssba-buttons]

Opublikowano w kategorii PIT, Podatki i otagowano: , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *