IP Box w PIT

Jak wykazać IP BOX W PIT?

Termin na rozliczenie podatku dochodowego za poprzedni rok zbliża się wielkimi krokami. W tym roku można to było zrobić aż do końca maja 2020 r. Po tym terminie rozliczenie także jest możliwe, ale wymaga korekty PIT. Jak rozliczyć ulgę IP Box w deklaracji za 2019 r.?

Już od 15 lutego można było złożyć zeznanie PIT za ubiegły rok podatkowy. Może być to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy skorzystają z 5% stawki PIT. Dopiero w zeznaniu rocznym, czyli w 2020 roku za rok 2019, można jednak skorzystać z ulgi.

Co to jest IP BOX – czyli o 5% podatku dochodowym

IP Box to obowiązująca od początku 2019 r. ulga podatkowa dla innowacyjnych. Polega na możliwości stosowania stawki 5% do dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw IP. Skorzystanie z IP Box uzależnione jest od prowadzenia prac B+R.

Prowadzisz działalność badawczo-rozwojową i osiągasz dochody z projektów zrealizowanych w ramach tej działalności? Stworzyłeś program komputerowy i sprzedałeś prawa do niego lub udzieliłeś licencji? Sprawdź zatem, jak w praktyce skorzystać z IP Box!

O tym, jak działa IP Box pisaliśmy w artykule „Innovation Box – 5% Podatek dochodowy

Stawka 5% PIT dopiero po zakończeniu roku

Dochód z praw IP według preferencyjnej stawki PIT może rozliczyć podatnik, który w 2019 r. prowadził prace B+R oraz spełnił pozostałe warunki ustawowe do skorzystania z IP Box.

Co ważne, dochód z kwalifikowanego IP może być opodatkowany stawką 5% dopiero w zeznaniu rocznym. W trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od całości dochodów, w tym dochodów podlegających przepisom o IP Box, opodatkowane są na zasadach ogólnych. Oznacza to 18%, 32% lub 19% w przypadku podatku liniowego.

Dlatego w praktyce dla podatników, którzy skorzystają z IP Box, może oznaczać to 14% nadpłatę. Urząd skarbowy zwróci ją lub zaliczy na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatnika. Kwoty pewnie będą znaczne, dlatego należy przygotować się do czynności sprawdzających lub kontroli z US.

W jakim formularzu rozliczyć ulgę IP BOX?

Dochód z kwalifikowanych praw IP opodatkowany według stawki 5% wykazuje się:

  • w deklaracji PIT-36 – w specjalnym załączniku PIT-IP.

Jak wypełnić PIT-IP?

Załącznik PIT-IP, niezależnie od liczby praw z których uzyskałeś dochód, składany jest w jednym egzemplarzu.

W części B należy wpisać liczbę poszczególnych praw (patentów, autorskich praw do programu komputerowego itd.). Część C służy natomiast do wykazania łącznej kwoty przychodów, kosztów oraz dochodu (obliczonego przy użyciu wskaźnika Nexus) z kwalifikowanych praw IP. Skąd wziąć te kwoty?

PIT-IP nie wystarczy – musisz mieć ewidencję!

Kwoty, które znajdą się w poszczególnych pozycjach załącznika PIT-IP powinny wynikać z odpowiedniej ewidencji. Posiadanie ewidencji pozwoli nie tylko ustalić kwotę dochodu, który opodatkujesz stawką 5%, ale przede wszystkim jest jednym z podstawowych warunków korzystania z ulgi IP Box. Fiskus może zażądać jej w celu sprawdzenia czy przysługiwało Ci prawo do preferencyjnego opodatkowania.

Zgodnie z wydanymi dotychczas interpretacjami podatkowymi, ewidencja powinna być prowadzona systematycznie i na bieżąco. Oznacza to, że według organów podatkowych nie można sporządzić jej po upływie danego roku wyłącznie na potrzeby deklaracji rocznej.

Co więcej, jeśli osiągasz dochody z kilku praw (np. z kilku autorskich prawdo programu komputerowego), ewidencja musi być prowadzona dla każdego z praw osobno.

***

Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu IP Box w zeznaniu rocznym lub chciałbyś dowiedzieć się, jak powinna wyglądać ewidencja IP Box, napisz do nas na adres mailowy marcelina@msztax.pl.

***

Chcesz wiedzieć więcej o IP Box-ie? Przeczytaj inne artykuły!

Czy programista może skorzystać z IP Box?

Przykładowe projekty B+R

Jak obliczyć wskaźnik Nexus?

Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów w sprawie IP Box (link odsyła do strony Ministerstwa Finansów).

Opublikowano w kategorii PIT, Podatki i otagowano: , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *