Doradztwo podatkowe

W czym mogę Ci pomóc?

W ramach swojej pracy odpowiadam na pytania dotyczące kwestii podatkowych związanych z bieżącą działalnością.

Pomagam na każdym etapie kontroli podatkowych, celno-skarbowych lub postępowań podatkowych, tak by przejąć na siebie ciężar kontaktów z urzędami.

Reprezentuję przedsiębiorców w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym na każdym etapie postępowania.

W swojej pracy pomagam określić czy dana spółka podlega obowiązkom dokumentacyjnym. Przygotowuję także niezbędną dokumentację dotyczącą transakcji podlegających raportowaniu.

W ramach mojej codziennej pracy pomagam wdrożyć procedury zapobiegające wyłudzeniom VAT.

planowanie podatkowe msztax

W ramach mojej pracy pomagam wybrać najkorzystniejszy model prowadzenia biznesu, tak by w optymalny sposób wykorzystać istniejące rozwiązania prawne i zminimalizować obciążenia podatkowe.

W ramach swojej pracy pomagam nie tylko z przygotowaniem umów, ale i z określeniem zasad opodatkowania danych transakcji.

Zajmuję się kwestiami związanymi z opodatkowaniem transakcji kryptowalutowych i transakcji dotyczących spółek z tzw. sektora blockchain. Pomagam opracować najlepszy model biznesowy dla planowanych ICO.

W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów przybliżam zmiany w przepisach podatkowych i w orzecznictwie podatkowym.