Miniature Earth Planet transfer pricing

Dokumentacja cen transferowych

Wielu przedsiębiorców nie ma świadomości, że podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Dokumentacja cen transferowych to opracowanie, które podsumowuje kluczowe elementy danej transakcji. Szczególnie istotne są kwestie związane ze sposobem określenia ceny. Musi ona zawierać wymagane prawem elementy. Brak lub niewłaściwa dokumentacja może narazić spółkę na znaczne koszty podatkowe.

Co więcej, nawet jeżeli dany podmiot nie podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu, to i tak może być zobowiązany do jej sporządzania na wezwanie urzędu skarbowego.

W swojej pracy pomagam określić czy dana spółka podlega obowiązkom dokumentacyjnym. Przygotowuję także niezbędną dokumentację dotyczącą transakcji podlegających raportowaniu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.