Bieżące doradztwo podatkowe

bieżące doradztwo podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe

W ramach swojej pracy odpowiadam na pytania dotyczące kwestii podatkowych związanych z bieżącą działalnością.

Udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące:

CIT – podatku dochodowego od osób prawnych
PIT – podatku dochodowego od osób fizycznych
VAT – podatku od towarów i usług
PCC – podatku od czynności cywilnoprawnych
RET – podatku od nieruchomości
Podatku od spadków i darowizn

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.